Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Д-р Габриела Христова: Туморите на главата и шията са лечими, ако се диагностицират и лекуват в ранен стадий

Д-р Габриела Христова, Началник Отделение по лъчелечение към Комплексен онкологичен център – гр. Велико Търново

Какво представляват туморите на главата и шията?

Туморите на главата и шията представляват злокачествени образувания, развиващи се в областта на носоглътката, лигавицата на бузите, езика, сливиците, твърдо и меко небце, слюнчени жлези, гласните връзки и говорния апарат. Част от пациентите пренебрегват първите симптоми, което е причина за късното диагностициране на тези онкологични заболявания. В по-напреднали етапи на развитие на болестта туморните образувания преминават от зоната си на първоначално развитие и засягат околните лимфни възли, при което се наблюдават увеличени лимфни възли в областта на шията. В някои случаи дори, това е първи симптом, който е причина пациентите да потърсят  лекарска помощ.

Локализацията на туморите в областта на главата и шията е свързана с влошаване на определени функции, характерни за тази анатомична област. Това могат да бъдат промяна или загуба на гласа, нарушение в говора, затруднено преглъщане, невъзможно сдъвкване на храната, болки, дискомфорт. Тези промени влошават качеството на живот на пациентите и ако имат трайно увреждане, водят до инвалидизиране, което е тежък социален проблем.

Каква е честотата на тези онкологични заболявания?

Исторически доказателства за заболеваемост от злокачествени новообразувания в областта на главата и шията са открити в черепни кости в Източна Африка преди хиляди години. Към настоящия момент всяка година в световен мащаб се откриват над 500 000 души с тумори в тази област. По-често засегнати са мъжете, като съотношението мъже -жени е 2:1. Наблюдава се и различие по отношение на расовата принадлежност. Пример за това е по-голямата честота на ларингеален карцином при мъже от афроамерикански произход. Има и характерни географски райони, при които установеният начин на живот и хранене води до определена заболеваемост, като например  карцином в областта на носоглътката в Южна Азия и Аляска, свързан с прекомерната консумация на осолена риба. Най-често туморите на главата и шията се срещат във възрастовия диапазон 40-60 години. При пациенти над 70 години са редки – в тази възраст е по-чест карциномът на устните. При жените е  по-висока честотата на злокачествени новообразувания на слюнчените жлези.

Рискови фактори за възникването на карциномите на главата и шията са тютюнопушене, прекомерна консумация на алкохол, употреба на марихуана, вируси. За съжаление през последните години се наблюдава нарастване на честотата на тези заболявания. Тревожна е и тенденцията на увеличаване честотата в по-млада възраст, както и при жени.

Туморите на главата и шията са лечими, ако се диагностицират и лекуват в ранен стадий. Въпреки, че основната цел е елиминиране на тумора, запазването на функцията на намиращите се в близост съдове, нерви, органи и тъкани също е от особена важност. Основните лечебни подходи са хирургично отстраняване на туморния процес, лъчелечение, химиотерапия, таргетна терапия. Лечебните възможности зависят от вида и големината на тумора, стадий, локализация, възможните странични ефекти, общото състояние на пациента. При по-напредналите случаи модерният подход включва лъчелечение, съчетано с химиотерапия. Живеем в ера на бързо развитие на молекулярната медицина, предлагаща индивидуализирано лечение на туморните заболявания. Това представлява лекарствено лечение, съдържащо директни антитела, които блокират рецептори на повърхността на туморните клетки и не позволяват последващ безконтролен растеж на туморната клетка. Тези нови подходи в лечението на туморите в тази област са обект на много проучвания, доказващи безспорните успехи на съвременното лечение, което подобрява  общата преживяемост и качеството на живот.

В определянето на правилния лечебен подход участва мултидисциплинарен екип, включващ специалисти от различни специалности – стоматолози, специалисти уши-нос-гърло, хирурзи, рентгенолози, хистопатолози, онколози, лъчетерапевти.

Най-добрата възможност за подобряване на лечебните резултати е превенцията на туморните процеси на главата и шията, което включва хигиена на устна кухина,  избягване на рискови фактори – тютюнопушене, алкохол. От съществено значение е ранното поставяне на диагнозата. Колкото по-рано се диагностицира един туморен процес, толкова възможностите за лечение са по-добри. Неглижирането на симптомите и отлагането на посещението при лекар значително компрометира лечебните резултати и влошава прогнозата.

Най-младият и най-възрастният Ви пациент?

Лъчелечението заема ключова роля в лечебния подход при пациентите с тумори на главата и шията. Чрез използването на високоенергийно йонизиращо лъчение се цели унищожаване на туморния процес, като лечението внимателно се планира, така че максимално да се запазят от увреда заобикалящите го нормални тъкани. Лъчелечението се осъществява чрез високоспециализирана апаратура. В Отделението по лъчелечение към Комплексен онкологичен център – гр. Велико Търново тази апаратура е от най-висок клас и се използват модерни лъчелечебни техники, което е изключително в полза на пациентите. Екипът включва лекари, физици, инженер, лаборанти, сестри и санитари. Отделението обслужва пациенти от области Велико Търново и Габрово.

Най-възрастният пациент, лекуван през последните 5 години в нашето отделение, е мъж с карцином на език на 88 години, а най-младият – жена на 48 год. със злокачествено новообразувание на назофаринкс.

През последното десетилетие напредъкът в лъчелечението, химиотерапията и прицелната терапия значително подобрява лечебните резултати при пациенти с тумори на глава и шия.

Източник: Zdrave.net

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ