Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Тумори на глава и шия | Диагностика (Генетика)

Поставянето на диагнозата при тумори на глава и шия изисква комплексен подход, като се прилагат най-често някои от следните методики:

  • Анамнеза: рутинният разпит на болния обикновено е слабо информативен, но може да насочи за давността на процеса, наличието на субективни оплаквания, въздействието на определени рискови фактори (в масовия случай пациентите споделят, че са пушачи и често консумират алкохол)

  • Физикални находки: необходим е обстоен оглед и палпация (опипване с върха на пръстите, оказвайки лек натиск) на главата и шията, оглед на носната кухина, гърлото, проверка за наличие на бучки и уплътнения по шията, бузите, около устните като се описват всички налични промени
  • Лабораторни изследвания: пълната кръвна картина обикновено не показва отклонения. Наличието на промени в броя на белите или червените кръвни клетки, чернодробните ензими и някои други показатели насочва към допълнителни увреждания
  • Ендоскопия: целта на метода е оглед на структурите, като в зависимост от локализацията процедурата се означава като ларингоскопия (за оглед на ларинкса), фарингоскопия (за оглед на фаринска), назофарингоскопия (за оглед на назофаринкса). Тъй като проникването с ендоскопа е през носа се препоръчва упояване на пациента за намаляване на дискомфорта и евентуалната болка в хода на изследването
  • Биопсия: с най-високо информативно значение при поставяне на диагнозата са резултатите от биопсията, при която се взима ограничено количество тъкан и се подлага на съответните изследвания за доказване на неопластичния характер на състоянието. В някои случаи получената проба се подлага на съответните молекулярни тествания за идентификация на специфични протеини, гени и други фактори, специфични за тумора. Получените резултати се използват за осъществяване на оптимален терапевтичен план, съобразен с особеностите на тумора на конкретния пациент
  • Рентгеново изследване с помощта на бариева каша: използва се за откриване на аномалии по хода на храносмилателния тракт, като самото изследване се състои в прием на каша, съдържаща елемента барий и се прави поредица от рентгенови снимки
  • Компютърна томография (КТ), ядрено магнитен резонанс (ЯМР), позитронно емисионна томография (РЕТ) се извършват при съмнения за метастази в други органи и структури и определяне на тяхната точна локализация, разпространение и възможности за отстраняване

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ