Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Дефицит на кисела сфингомиелиназа (ДКСМ) | Полезни връзки

За възрастни

Експертен център по редки генетични неврологични и метаболитни заболявания
Лечебно заведение: УМБАЛ „Александровска“
Контакти: тел. 02 9230 670

За деца

Експертен център по редки заболявания в педиатрията
Лечебно заведение: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София
Контакти: тел. 02 8154 240

Национален Алианс на хора с редки болести (НАХРБ)https://rare-bg.com

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ