Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Болест на Гоше | Живот със заболяването

Ако не се лекува, болестта на Гоше прогресира и може да причини трайно увреждане функциите на различни органи и системи, дори да намали продължителността на живот. От друга страна, навременната диагноза и подходящата терапия може да позволи на пациентите със заболяването да живеят пълноценен и активен живот.

  • Някои хора с болест на Гоше тип 1 имат малко клинични прояви и нормална продължителност на живота без никаква намеса. Прогнозата за симптоматична болест на Гоше тип 1 или тип 3 при пациенти, които получават лечение, е много добра, с намаляване на органомегалията, повишаване на нивата на хемоглобина и броя на тромбоцитите.
  • Прогнозата за болестта на Гоше тип 2 е  лоша и в зависимост от възрастта на представяне и агресивността на лечението, продължителността на живота варира от няколко месеца до няколко години.
  • Прогнозата на болестта на Гоше тип 3 зависи от тежестта на заболяването и възрастта, на лечението е било стартирано.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ