Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

„Инфодемия“ в здравеопазването: когато говорим за здраве, надеждната информация е всичко

В ерата на дезинформацията са засегнати всички сфери от живота ни. Що се отнася до здравето, обаче, надеждната информация може да спаси животи, а невярната информация би могла да причини необратима вреда. Д-р Боряна Алексиева, ръководител на отдел „Връзки с институции и застъпничество за правата на пациентите“ на фармацевтична компания „Янсен“ в България, вярва, че в сферата на здравеопазването информацията е сила, която е в полза на пациентите. С настоящата си информационна кампания „Янсен“ реши да се изправи срещу дезинформацията и митовете, които циркулират в интернет пространството.

Централна Европа като регион е известен със своята уязвимост по отношение на дезинформацията, включително дезинформацията в сферата на здравето. Пример за това беше пандемията от COVID-19, при която големи части от обществото разпространяваха невярна информация относно маските , както и за различни недоказали се лечения или ваксини, подкопавайки усилията на здравните власти за справяне с пандемията. Има ли според Вас и други области на здравето, които да са засегнати от дезинформация?

Да, за съжаление. Вижда се, че в информационното пространство е налице голям обем от невярна информация и множество неистини, и измами относно здравето – от такива, свързани с ваксините, до невярна информация, която се отнася за лечение на онкологични заболявания. В много случаи тази дезинформация е във вреда за пациентите. Дори и преди избухването на пандемията от Ковид-19 се виждаше ефектът от дезинформацията в много области на здравеопазването: хората престанаха да вярват в напредъка на медицинските изследвания или в базираната на доказателства медицина и се обърнаха към така наречените „алтернативни възможности”. Проучванията показват, че в някои централноевропейски държави повече от 50% от хората вярват в конспиративни теории, което означава, че те може да са склонни също да повярват и на всяка „алтернативна“ история, която им бъде представена по отношение на тяхното здраве. През 2021 г. средно 28% от хората в Централна Европа са вярвали, че COVID-19 е част от таен план за упражняване на контрол върху тях според Globsec Policy Institute.

Може ли да се направи нещо, за да се спре тази тенденция?

Мисля, че това е предизвикателство, което засяга различните участници в системата на здравеопазването. Ние, като фармацевтична компания, също участваме и твърдо вярваме, че надеждната информация е в основата на всяко добро решение. Ето защо, компанията ни стартира нова платформа, наречена JanssenWithMe, която представлява удобен за ползване уебсайт. Той предлага надеждна информация за конкретни заболявания от областите, в които работи „Янсен“. Осигурявайки достъп до широко обхватна информация, ние бихме искали да насърчим една по-открита, включваща и продуктивна комуникация между пациентите и техните лекуващи екипи, както и бихме искали да насърчим комуникацията между самите пациенти, болногледачи, близки и представители на пациентите.

Компанията ни като ориентирана в полза на пациентите, обедини усилията си с водещи групи за застъпничество за правата на пациентите, здравни специалисти, учени и въздействащи фигури от целия регион на Централна и Източна Европа и Балтийските държави. Заедно бихме искали да направим заявка за присъствие и глас в подкрепа на науката, истината и фактите в здравеопазването. Възнамеряваме да проведем поредица от семинари и образователни мероприятия за групи за застъпничество за правата на пациентите, като ще им предоставим инструменти, с които да могат да разсеят митовете и дезинформацията в здравеопазването и да разпространяват надеждна информация сред своите кръгове от съмишленици. В условията на новия ни проект, „Янсен“ възнамерява да сподели само и единствено проверена медицинска информация, включително и посредством дигитална кампания в социалните мрежи. Кампанията ще стартира в 10 държави от региона: Чешка Република, Словакия, Унгария, Хърватия, Словения, Сърбия, България, Литва, Латвия и Естония.

Хората, които вярват на измами, обикновено не вярват на традиционните медии или източници. Как възнамерявате да подходите към тази аудитория?

Да, данните потвърждават, че много от хората, които вярват в теории на конспирацията или дезинформация използват социалните мрежи, най-вече Facebook, като свой основен източник на информация. Затова ние възнамеряваме да подкрепим една силна дигитална кампания във Facebook, Instagram и други подобни платформи, където да намерим точната аудитория. Също така ние стартирахме сътрудничество с някои популярни и въздействащи български личности, които имат влияние в сферата на развенчаването на дезинформацията или популяризиране на науката. Ние високо ценим тяхната работа и вярваме, че доброто им влияние ще помогне също и за разпространяване на надеждна здравна информация сред възможно най-много хора. Така работим също и с групи за застъпничество на правата на пациентите, които са наши партньори и са източник на вдъхновение за нас във всичко, което правим.

Какво ще намерят хората на интернет страницата JanssenWithMe?

В платформата е събрано на едно място с лесен достъп, ориентирано към пациента съдържание, като целта на информацията е да подкрепи болните с определено заболяване и да им осигури информация, базирана на гледната точка на самите пациенти, за да им помогне да задълбочат разбирането и познаването на своето заболяване. В България пациентите могат да търсят съществена и актуална информация за психичното здраве, рака на простатата, псориазис, хематологични заболявания, псориазис, болест на Крон и т.н. JanssenWithMe предоставя информация за причините за заболяването, диагностицирането му, наличните нови и модерни решения за лечение, възможност за осъществяване на връзка с други пациенти или поделение от пациенти разкази за техния път в различните заболявания. Ще има също и списък с надеждни ресурси и информация за това как да се грижат за своето психично здраве.

В наши дни всичко може да се намери в интернет, въпреки че не на всичко може да се вярва в еднаква степен. Как ще се погрижите информацията в JanssenWithMe винаги да бъде актуална, точна и полезна?

В здравеопазването информацията има огромна сила. Потенциалният успех на всяко лечение се обуславя на първо място от доверието на пациентите в техните лекари, доверието към техните близки и тези, които се грижат за тях, както доверие в информацията, която им се предоставя. Добре документирано е, че информираните пациенти са по-добре подготвени да вземат информирани решения относно своето заболяване и лечение и в резултат на това изходът от лечението им е по-добър. JanssenWithMe е платформа, създадена с цел допълнително да овласти пациентите и да им предостави достъп до информацията, от която се нуждаят, винаги, когато се нуждаят, за да се чувстват подкрепяни в пътя си на пациенти.

Информацията на интернет страницата, чиято голяма част е създадена в сътрудничество с пациентската общност, е предназначена за допълване на ресурсите, които понастоящем се осигуряват от здравни експерти и групи за застъпничество за правата на пациентите. Съдържанието е изготвено съвместно с медицински специалисти, така че да бъде в полза на българските пациенти.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ