Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

В световния ден за борба с артрита, поставяме акцент върху подкрепата, която оказват работодателите на хората с ревматични и мускулно – скелетни заболявания

 

Кампания на Европейската лига за борба с ревматизма / ЕУЛАР /: „ Не отлагай, прегледай се днес!“/ Don’t Delay, Connect Today/“Време за работа“/ Time2work/

В световния ден за борба с артрита, поставяме акцент върху подкрепата, която оказват работодателите на хората с ревматични и мускулно – скелетни заболявания.

Посредством ранната диагностика и прилагането на правилно лечение, живеещите с ревматични и мускулно-скелетни заболявания по цял свят, могат да бъдат изцяло в полза на работния процес и да имат продължителна кариера.

Тази година, на 10 октомври 2019 , в Килхберг, Швейцария, Европейската лига за борба с ревматизма, подчерта значението на подкрепата от страна на работодателите и компаниите, която  оказват в помощ на  професионалната реализация на стотици милиони хора с ревматични и мускулни – скелетни заболявания по цял свят.

Ревматичните и мускулно-скелетни заболявания засягат хора от всички възрасти и включват повече от 200 различни състояния.Те са сред основните причини  за неработоспособността на населението и ежедневно водят до отсъствието на 1 млн. европейци от работа и няколко милиона души повече  в световен мащаб, с което се обясняват значителни производствени загуби за компаниите и обществото. По повод световният ден за борба с артрита, който е на 12 октомври, кампанията на ЕУЛАР „ Не отлагай, прегледай се днес“ е с тема „ Време за работа „ и има за цел да разсее погрешните схващания за мускулно-скелетните заболявания и да покаже как работодателите могат адекватно да подкрепят хората, страдащи от тези заболявания.

Въпреки, че някои от мускулно- скелетните заболявания са за цял живот и прогресират във времето, много от тях могат да бъдат ефективно контролирани чрез ранна диагностика, бързо овладяване на симптомите  и подобряване на работната среда на служителите с подобни състояния.

Забавяне на лечението може да доведе до частична инвалидизация, необратимо увреждане на ставите, тъканите и органите и съответно до намалена продължителност на живота.

Работодателите могат да допринесат за благоденствието на ревматично болните „ Професионалното развитие е критичната част от изграждането на самочувствието им и е жалко, че толкова много талант бива изгубен „ , заяви проф. Иън МакИнес, президент на ЕУЛАР и председател на световната лига срещу ревматизма / ILAR /.

В много от 73- те страни от Азиатско – Тихоокеанския регион, където е съсредоточено 70 % от населението на земята, броят на специалистите по ревматология е крайно недостатъчен за задоволяване на нуждите.“ Работим за достъпа на ревматично болните до лечение“, заяви проф. Syed Atiqul Haq, президент на Азиатско-тихоокеанската лига за ревматични заболявания (APLAR).“ Най- добрата стратегия за всички хора с ревматични и мускулно-скелетни заболявания е да получат максимално бързо достъп до специалист.“

Основното ни послание за тазгодишния световен ден за борба с артрита е „надежда“, каза д-р Енрике Р. Сориано, президент на Панамериканската лига на асоциациите в ревматологията (PANLAR).“Противно на всеобщото схващане ревматичните заболявания могат да бъдат много добре контролирани. Специалистите по ревматология могат да се възползват от многобройните ефективни терапии за лечение, докато изчакват разработването на още такива“

Относно същността на ревматичните и мускулно-скелетните заболявания, те обособяват многообразна група, които най-често засягат ставите, но може да засегнат мускули, други тъкани и вътрешни органи. Известни са над 200 ревматични заболявания, които засягат, както деца, така и възрастни. Обикновено се проявяват вследствие на проблеми в имунната система, възпаления, инфекции и постепенно увреждат стави, мускули и кости. Болшинството от тях траят дълго и се влошават в течение на времето.Обикновено са съпътствани от болка. В отделни случаи ревматичните заболявания могат да доведат до трайна инвалидизация, да се отразят върху качеството на  живот и неговата продължителност.

Инициативата на ЕУЛАР „ Не отлагай, прегледай се днес!“, която обединява гласовете на трите свои стълба: пациентски организации (PARE), научни дружества, и здравни специалисти, включително  и международната му мрежа,  има за цел да се подчертае значението на ранната диагностика и достъпа до лечение. Само в Европейския съюз над 120 милиона души в момента живеят с ревматични болести, като има и много с непоставени все още диагнози.

Кампанията „Не отлагай, прегледай се днес!“ (Don’t Delay, Connect Today) има за цел да подчертае, че ранната диагностика на ревматичните болести и достъпът до лечение, може да предотврати по-нататъшно увреждане и да намали тежестта за хората и обществото. Темата за 2019/2020 е „Време е заработа“/Time2Work/.

Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR) е организация, която обденява три стълба:научните дружества на ревматолозите, здравните специалисти и пациентите с ревматични заболявания.Целта на EULAR е да се работи в посока намаляване тежестта, която ревматичните заболявания имат върху обществото и живота на отделния човек, чрез ранна диагностика, достъп до лечение и рехабилитация на хората с ревматични заболявания.

EULAR Secretariat | Seestrasse 240 | 8802 Kilchberg | Switzerland T: +41 44 716 30 30 | F: +41 44 716 30 39 eular@eular.org www.eular.org

Източник: Revmatologia.org

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ