Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Ревматоиден артрит | Диагностика (Генетика)

Ако се подозира ревматоиден артрит, пациентът ще бъде насочен към ревматолог. Специалистът ще постави диагноза възоснова на оплакванията (анамнеза), подробен  преглед и изследвания:

  • Анамнеза – лекарят ще разпита за личната и семейна медицинска история, както и за настоящите симптоми.
  • Подробен преглед – лекарят ще изследва ставите за болка, подуване, топлина и ограничено движение. Броят и моделът на засягане на ставите могат да насочат към ревматоиден артрит. Състоянието има тенденция да засегне ставите от двете страни на тялото. Прегледът може да открие други признаци, като например ревматоидни възли или леко повишена температура.

  • Кръвни изследвания – за установяване на нивата на възпаление и търсена на биомаркери, като антитела, свързани с ревматоидния артрит.
  • Възпаление – степента на утаяване на еритроцитите (СУЕ) и С-реактивен протеин са маркери на възпалението. Високите им стойности не са специфични за ревматоиден артрит, но когато се комбинират с други находки, като например антитела, помагат за диагностициране на ревматоиден артрит.
  • Антитела – ревматоидният фактор е автоантитяло (антитяло, насочено срещу собствените тъкани на организма), което се установява при около 80% от хората с ревматоиден артрит. Тъй като ревматоидният фактор може да се появи при други възпалителни заболявания, това не е сигурен признак за наличие на ревматоиден артрит. Анти-ССР (антитела срещу цикличен цитрунилиран пептид) се появяват предимно при пациенти с ревматоиден артрит, тоест позитивният резултат при това изследване дава по-ясна представа за диагнозата. Но анти-ССР се откриват само при около 60-70% от хората с ревматоиден артрит и могат да съществуват още преди началото на симптомите.
  • Образни изследвания – може да се извърши рентгенография, ултразвуково изследване или ядрено-магнитен резонанс за търсене на увреждане на ставите, като ерозии – загуба на кост в ставата и стесняване на пространството на ставите. Но ако образните изследвания не показват увреждане на ставите, това не изключва ревматоиден артрит. Причината е, че заболяването може да е в ранен етап и все още да не е нанесло поражения на ставите.