Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Терапевтична област

Рак на шийката на матката | Диагностика

Диагностицирането на рак на маточната шийка включва: Изследване на биомаркери – лекарят може да препоръча извършване на лабораторни тестове на тумора, за да се идентифицират специфични гени, протеини и други фактори, уникални за тумора.

Виж повече »

Терапевтична област

Железен дефицит | Диагностика

Правилната диагноза изисква лабораторни изследвания, които показват: Ниските нива на серумен феритин са отличителен белег на абсолютния дефицит на желязо, отразяващ изчерпаните запаси. Лабораторните стойности трябва да се интерпретират, като се имат предвид референтните стойности на лабораторията и всички аспекти на индивидуалната клинична ситуация. Много е важно да се открие причината за железния дефицит. Лекарят ще прецени дали са необходими

Виж повече »
Терапевтична област

Х-свързана хипофосфатемия | Диагностика

Ранната диагноза и своевременното лечение на XLH са от решаващо значение за постигане на по-добри резултати като ограничаване на  костните деформации, подобряване на растежа и денталното здраве, и съответно подобрено качество на живот. Диагнозата се доказва чрез рентгенографии на двете китки и колене. Наблюдава се разширяване на ставните пространства, неравни и неясни очертания на костите в ставната капсула и др.

Виж повече »
Терапевтична област

Дефицит на кисела сфингомиелиназа (ДКСМ) | Диагностика

С течение на времето, натрупването на сфингомиелин може да доведе до сериозни последици за здравето поради увредената функция на органи и системи. Ето защо ранното поставяне на диагнозата е от голямо значение за подходящо управление на симптомите и забавяне на прогресията на болестта. Правилното поставяне на диагноза ДКСМ е първата стъпка към управление на симптомите на заболяването. Изследването за ДКСМ

Виж повече »
Терапевтична област

Прогресивна фамилна интрахепатална холестаза (PFIC) | Диагностика

Диагнозата се поставя чрез оценка на клиниката, лабораторни показатели, образни изследвания на черния дроб и евентуална биопсия. Могат да бъдат установени повишение на жлъчните киселини и на билирубина в кръвта. Чернодробната ехография може да илюстрира размера и други характеристики на черния дроб, слезката и жлъчния мехур; може да идентифицира извънчернодробни запушвания на жлъчните пътища (например камъни в жлъчния мехур) и

Виж повече »
Терапевтична област

Болест на Гоше | Диагностика

Диагностиката на лизозомните болести на натрупването може да бъде трудно, тъй като състоянията са редки, а симптомите варират при различните пациенти. Лекарите обикновено започват да мислят за дадена диагноза, когато разпознаят комбинация от симптоми, характерни за заболяването, но често този процес може да отнеме години. Забавянето на диагнозата се дължи и на множеството симптоми на болестта на Гоше, които се

Виж повече »
Терапевтична област

Болест на Фабри | Диагностика

Болестта на Фабри може да бъде трудно да се диагностицира, тъй като е много рядка. Диагностицира се въз основа на клиничните прояви и ензимен анализ. Стандартният тест за диагностициране на болестта на Фабри е измерване на нивото на активността на алфа-галактозидаза А (в левкоцити). Този тест може да открие наличието на мутацията за болест на Фабри при мъжете, но той

Виж повече »
Терапевтична област

Атопичен Дерматит | Диагностика

Диагностика Няма  стандартен тест за поставяне на диагноза „атопичен дерматит“ и няма стандартна оценка на тежестта на заболяването. Затова при хората с атопичен дерматит е възможно да възникнат несъответствия и предизвикателства при определянето на оптимален план за лечение. Лекарят поставя диагнозата като задава въпроси (анамнеза), прави преглед и провежда изследване на кожата. Възможно е да се направят кожни тестове с

Виж повече »
Терапевтична област

Множествен миелом | Диагностика

В някои случаи лекарят може да открие множествения миелом случайно, когато назначи кръвно изследване за някакво друго състояние. В други случаи лекарят може да подозира множествен миелом въз основа на оплакванията на пациента.8 Изследванията, използвани за диагностициране на множествен миелом, включват: Оценка на стадия за заболяването При поставена диагноза множествен миелом лекарят ще използва информацията, предоставена от диагностичните тестове, за

Виж повече »