Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Партньори

В помощ на здравето
собственик на портала

Асоциация грижа за пациента

GSK

Издателство “Полидиабет”

 

Партньорите не носят отговорност за съдържанието на сайта.
Собственик на сайта е
Асоциация Грижа за пациента