Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Терапевтична област

Рак на щитовидната жлеза | Лечение

Лечението на пациентите с рак на щитовидната жлеза е комплексно и включва широк набор, техники и методики, съобразени с индивидуалното състояние на пациента, тежестта на заболяването, наличието на регионални или далечни метастази. Терапията се назначава от екип от специалисти и включва някои от следните възможности: Лъчетерапия: този метод на лечение цели постигането на
Виж повече »
Терапевтична област

Рак на щитовидната жлеза | Рискови фактори

Въздействието на множество и разностранни фактори води до увеличение на риска от поява на неопластичен процес, ангажиращ щитовидната жлеза. Към най-често спряганите за виновници за поява на тиреоидни неоплазми фактори се считат следните: Възраст: възрастта е независим рисков фактор, върху който не можем да повлияем (нарича се още некоригируем рисков фактор). С напредване на възрастта
Виж повече »
Терапевтична област

Рак на щитовидната жлеза | Симптоми

Клиничната картина при рак на щитовидната жлеза показва голямо разнообразие от прояви при отделните пациенти. Протичането на състоянието варира от дълго безсимптомно, скрито  развитие на неоплазмата до остро, бързо и внезапно влошаване на състоянието на болния. Тежестта на симптомите се определят в зависимост от въздействието на множество фактори, по-важни от които са: Вид
Виж повече »
Терапевтична област

Рак на щитовидната жлеза | Диагностика (Генетика)

Поставянето на диагнозата при рак на щитовидната жлеза често се оказва трудна задача, поради неспецифичното и често нехарактерно, с общи прояви протичане.   Прилагат се следните диагностични подходи и методи: Анамнеза или разпит на пациента: събирането на изчерпателна информация за общото здравословно състояние на пациента, наличието на генетична обремененост (фамилна анамнеза за член от семейството
Виж повече »
Терапевтична област

Рак на щитовидната жлеза | Обща информация

Неоплазмите на щитовидната жлеза, в зависимост от своя характер, протичане, разпространение, метастазиране, засягане и увреждане на други органи и структури се подразделят най-общо на бенигнени (доброкачествени) и малигнени (злокачествени). Счита се, че прогнозата при доброкачествените форми е много по-добра в сравнение със злокачествените. Към доброкачествените неоплазми на щитовидната жлеза се включват най-често следните:
Виж повече »