Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Терапевтична област

Генетични изследвания | Рискови фактори

Като рискови фактори за поява и наличие на мутации в BRCA1 и BRCA2 и съответно необходимост от провеждане на генетични изследвания, се посочват: • Произход от еврейския род Ашкенази: тези лица са изложени на по-висок риск от поява на мутации в гените BRCA1 и BRCA2 • Фамилна анаменза: наличие на родственик с подобно заболяване, като
Виж повече »

Терапевтична област

Генетични изследвания | Симптоми

Рисковете от развитие на рак на млечната жлеза и яйчниците нарастват многократно при наличие на мутации в гените BRCA1 и BRCA2. Откриването на тези мутации при мъже се асоциира с повишен риск от поява на карцином на гърдата, но също и някои други видове рак. BRCA1 и BRCA2 представлява по същество гени, произвеждащи
Виж повече »
Терапевтична област

Генетични изследвания | Диагностика (Генетика)

Генетичното изследване за откриване на мутациите, отговорни за повишения риск от поява на овариален карцином и рак на гърдата, се извършват чрез анализ на ДНК проба, получена от кръв или слюнка. Съществуват различни лаборатории, които обработват пробите, като обикновено резултатите са готови в рамките на един месец.   Резултатите се категоризират като положителни, отрицателни и неясни (неопределени).
Виж повече »
Терапевтична област

Генетични изследвания | Обща информация

Генетичните изследвания са ценен диагностичен метод за ранно откриване и оценка на риска от поява на неопластично заболяване при пациенти с фамилна анамнеза (наличие на един или повече членове от семейството с даден вид злокачествено заболяване).   Различните видове неоплазми показват различна честотата, като могат да бъдат провокирани и отключени в резултат от въздействието на множество външни
Виж повече »
Терапевтична област

Имуноонкология | Обща информация

Имунооонкологията, наричана още имунотерапия, представлява иновативно направление в медицината, което се фокусира върху създаването на средства и методи за управление на имунната система при наличието на неоплазия в организма. Благодарение на забележителния технологичен напредък в медицината е възможно разработването на все по-специфични, конкретни, индивидуализирани методики за борба с болестите, като усилията са насочени към лечение на заболявания
Виж повече »
Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Лечение

Основната цел на лечението при тумори на глава и шия е постигането на пълна ремисия и отстраняване, унищожаване на раковите клетки на фона на минимално засягане на здравите обкръжаващи ги тъкани и структури и запазване на функционалната активност на прилежащи съдове, нерви, тъкани.Постигането на тази цел често е трудна задача, като изключително важно е
Виж повече »
Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Рискови фактори

Известни са множество рискови фактори, провокиращи и отключващи появата на болестта, които често действат комплексно. Към най-често считаните за отговорни за появата на рак на глава и шия фактори се считат: Пол: мъжете са засегнати три пъти по-често от жените, като вероятно значение за това оказват вредните професионални въздействия, по-голям процент на пушачите и консумиращите спиртни напитки
Виж повече »
Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Симптоми

Клиничните прояви при тумори на глава и шия често са неспецифични и могат да бъдат погрешно диагностицирани като куп други заболявания, най-често грипоподобни състояния, сезонни увреждания и неразположение. Рядко се наблюдава безсимптомно протичане, много по-често са налице леки до умерени прояви, които обаче са толкова неспецифични, че не будят подозрението на пациентите.Най-често се описват
Виж повече »
Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Диагностика (Генетика)

Поставянето на диагнозата при тумори на глава и шия изисква комплексен подход, като се прилагат най-често някои от следните методики: Анамнеза: рутинният разпит на болния обикновено е слабо информативен, но може да насочи за давността на процеса, наличието на субективни оплаквания, въздействието на определени рискови фактори (в масовия случай пациентите споделят, че са пушачи и
Виж повече »
Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Обща информация

Туморите на главата и шията включват различни видове заболявания в зависимост от увредения орган или структура и в зависимост от техните хистологични особености (от кои клетки произхождат). Произхождащите от жлезисти структури карциноми (например както е при карциномът на слюнчените жлези) се означават най-общо като аденокарциноми. В зависимост от засегнатите органи, от които неоплазмата
Виж повече »