Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Диабетно стъпало | Диагностика

Уточнява се вида на диабетното стъпало:

  • Изследване на повърхностната чувствителност (монофиламент 5,07/ грама), уред за различаване на топло/студено- кожен термометър;
  • Изследване на дълбока сетивност (камертон на Ридел Зийфер 125 Не);

  • Изследване доплер сонография за проходимостта на съдовете в долните крайници;
  • Изчисляване на глезен раменен индекс;
  • Изследване на точки с най- голям натиск на стъпалото с педобарограф.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ