Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Диабетно стъпало | Рискови фактори

Причини за усложнено диабетно стъпало:

  • Недобра компенсация на захарния диабет;
  • Диабетна периферна полиневропатия от дистален тип вследствие на нарушаване на обвивката на нерва и неправилно предаване на нервния импулс, характеризираща се с изтръпване, мравучкане, постоянна или стрелкаща болка в двете стъпала;
  • Силно влошеното кръвоснабдяване вследствие на увреждане на малките кръвоносни съдове в периферията;
  • Ортопедични деформитети, падане на напречния и надлъжния свод на стъпалата вследствие на диабетната полиневропатия;
  • Тежки микотични изменения по ноктите вследствие на намалената имунна защита в резултат от захарния диабет.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ