Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Диабетно стъпало | Обща информация

Диабетното стъпало е късно усложнение на захарния диабет, което се представя с кожни и остеоартикуларни увреждания при хора със захарен диабет вследствие на диабетната периферна полиневропатия и периферните съдови увреждания. Усложнението се характеризира с хронични рани, които често могат да се усложнят с инфекция на меките тъкани и остеомиелит (инфекция на костта).

При неправилно лечение раните често преминават в гангрени. Много често ампутацията е единствената животоспасяваща операция.

Давността на диабета е от съществено значение за промените (видими или невидими) по стъпалата на краката. Средно около 5 години след появата на диабета започва процес на увреждане на потната секреция на краката. За да бъдат избегнати тежките усложнения, е наложително да започне постоянна и системна грижа за кожата на краката.

 

За повече подробна информация: https://www.findmecure.bg/campaigns/diabetic-foot