Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Терапевтична област

Железен дефицит | Усложнения

В световен мащаб желязодефицитната анемия има съответните медицински и социални въздействия, отчитайки нарушаване на когнитивните способности при малки деца, неблагоприятен изход от бременността както за майките, така и за новородените, намалени физически и работни способности при възрастни и когнитивен спад при хора в напреднала възраст. Трудно е да се разграничи относителният принос на дефицита на желязо за тези негативни резултати

Виж повече »