Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Лечение

Основната цел на лечението при тумори на глава и шия е постигането на пълна ремисия и отстраняване, унищожаване на раковите клетки на фона на минимално засягане на здравите обкръжаващи ги тъкани и структури и запазване на функционалната активност на прилежащи съдове, нерви, тъкани.Постигането на тази цел често е трудна задача, като изключително важно е
Виж повече »
Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Рискови фактори

Известни са множество рискови фактори, провокиращи и отключващи появата на болестта, които често действат комплексно. Към най-често считаните за отговорни за появата на рак на глава и шия фактори се считат: Пол: мъжете са засегнати три пъти по-често от жените, като вероятно значение за това оказват вредните професионални въздействия, по-голям процент на пушачите и консумиращите спиртни напитки
Виж повече »
Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Симптоми

Клиничните прояви при тумори на глава и шия често са неспецифични и могат да бъдат погрешно диагностицирани като куп други заболявания, най-често грипоподобни състояния, сезонни увреждания и неразположение. Рядко се наблюдава безсимптомно протичане, много по-често са налице леки до умерени прояви, които обаче са толкова неспецифични, че не будят подозрението на пациентите.Най-често се описват
Виж повече »
Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Диагностика (Генетика)

Поставянето на диагнозата при тумори на глава и шия изисква комплексен подход, като се прилагат най-често някои от следните методики: Анамнеза: рутинният разпит на болния обикновено е слабо информативен, но може да насочи за давността на процеса, наличието на субективни оплаквания, въздействието на определени рискови фактори (в масовия случай пациентите споделят, че са пушачи и
Виж повече »
Терапевтична област

Тумори на глава и шия | Обща информация

Туморите на главата и шията включват различни видове заболявания в зависимост от увредения орган или структура и в зависимост от техните хистологични особености (от кои клетки произхождат). Произхождащите от жлезисти структури карциноми (например както е при карциномът на слюнчените жлези) се означават най-общо като аденокарциноми. В зависимост от засегнатите органи, от които неоплазмата
Виж повече »