Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Тумори на глава и шия | Обща информация

Туморите на главата и шията включват различни видове заболявания в зависимост от увредения орган или структура и в зависимост от техните хистологични особености (от кои клетки произхождат). Произхождащите от жлезисти структури карциноми (например както е при карциномът на слюнчените жлези) се означават най-общо като аденокарциноми.
В зависимост от засегнатите органи, от които неоплазмата започва своето развитие, се различават следните основни тумори на глава и шия:

  • Тумори на ларинкса: чисто анатомично ларинксът е разположен в шията (горната част на трахеята) и представлява тръбен орган, съдържащ гласните връзки и необходим за осъществяване на говора, дишането, преглъщането. Съставляват приблизително една четвърт от туморите на главата и шията
  • Рак на параназалните синуси и носната кухина: параназалните синуси са разположени в пространството около носната кухина

  • Назофарингеален карцином: тумор, който ангажира въздушния проход, разположен зад носа в горната част на гърлото. Обхваща и съставлява приблизително една трета от туморите на главата и шията
  • Неоплазма на слюнчените жлези
  • Рак на устната кухина: представлява лезия, която ангажира устните, предните 2/3 на езика, твърдото небце, венците, вътрешната повърхност на бузите. По различни данни съставлява над една трета от туморите на глава и шия

Злокачествените новообразувания на окото, мозъка, щитовидната жлеза, но също и на скалпа, мускулите, кожата и костите на лицето и шията не се включват в тази група неоплазми.

 

Туморите на главата и шията се отличават с относително висока честота (съставляват приблизително три до десет процента от всички онкологични заболявания, като процентът се различава в отделните географски райони и в някои страни е шестото по честота онкологично заболяване). Засягат предимно мъжкия пол (средно около два до три пъти по-често), особено след 40 годишна възраст. Налице е тревожна тенденция за нарастване на честотата, все по-често засягане и на женския пол и в по-млада възраст.

 

Най-често спряганите рискови фактори за тяхното развитие са тютюнопушенето и системната алкохолна консумация, като влияние оказват и наследствеността, някои инфекциозни заболявания и други.

 

Симптомите обикновено са неспецифични, наподобяват простудно заболяване и рядко са причина за ранна медицинска намеса.

 

Ранното диагностициране на рак на главата и шията се отличава с много добра прогноза и постигане на пълна ремисия, като с най-високо информативно значение са резултатите от биопсия на засегнатите тъкани.

 

Лечението се определя индивидуално, в зависимост от локализацията, вида и разпространението на тумора, като най-често се прилагат хирургична резекция (отстраняване), последвана от подходяща химиотерапия или лъчелечение.

 

Ранна диагностика

 

Рискове

 

✅ Грижа

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ