Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Тумори на глава и шия | Рискови фактори

Известни са множество рискови фактори, провокиращи и отключващи появата на болестта, които често действат комплексно. Към най-често считаните за отговорни за появата на рак на глава и шия фактори се считат:

 • Пол: мъжете са засегнати три пъти по-често от жените, като вероятно значение за това оказват вредните професионални въздействия, по-голям процент на пушачите и консумиращите спиртни напитки
 • Възраст: лицата на възраст над 40 години са изложени на по-висок риск

 • Наследственост: наличието на близък родственик с неопластично заболяване значително повишава рисковете от появата му и при други членове от фамилията
 • Вредни навици: системната консумация на алкохол на фона на тютюнопушене се счита за една от основните причини за поява на болестта и се описват при около две трети от засегнатите лица. Пасивното пушене също се счита за рисков фактор. Лицата, употребяващи марихуана, също са изложени на по-висок риск от поява на рак на глава и шия
 • Прекомерна употреба на алкохол
 • Грешки в диетата: отключващ фактор, особено за назофарингеален карцином, е прекомерната консумация на твърде солени храни, консервирани храни от ранна детска възраст. Диетата, бедна на определени витамини (например витамин Е, витамин А), също може да окаже въздействие върху честотата на риска за поява на тумори в областта
 • Инфекциозни причинители: инфектирането с човешкия папилома вирус тип 16 (HPV 16) и някои по-рядко срещани типове се счита за сериозен рисков фактор за поява на карцином на езика. Инфектирането с EBV (Epstein-Bar virus или вирус на Епщайн-Бар) се свързва с повишен риск за карцином на слюнчените жлези и назофарингеален тумор
 • Професионални вредности: работниците, ангажирани в сферата на промишлеността, изложени на определени фактори (формалдехид, азбест, синтетични влакна, промишлен прах, дървесен прах, изпарения от бои и други) са рискови за поява на рак на носната кухина, околоносните синуси, карцином на ларинкса
 • Облъчване: професионалното, диагностично или с лечебна цел облъчване в областта на главата и шията се асоциира с повишен риск от развитие на тумори, ангажиращи слюнчените жлези
 • Ниска устна хигиена: лошата хигиена, пренебрегването на грижата за устата, зъбите и венците, но също и прекомерната употреба на вода за уста с високо съдържание на алкохол се счита, че може да окаже известно въздействие и да подпомогне някои от другите фактори за развитие на рак на главата и шията
 • Болести на горния храносмилателен тракт: наличието на чести киселини, състояния, при които има рефлукс (връщане) на стомашно съдържимо в горните дихателни пътища и гърлото е рисков фактор за поява на рак на глава и шия
 • Хронични възпалителни заболявания: липсват достатъчно проучвания, но се счита, че хроничното възпаление може да повиши риска от неопластична трансформация в дългосрочен план, като това се отнася с голяма сила по отношение на рака на слюнчените жлези

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ