Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Предсърдно мъждене | Рискови фактори

Въпреки че точната причина за предсърдното мъждене невинаги е известна, има някои фактори, които могат да ви изложат на по-висок риск за това състояние. Някои от тях могат да бъдат предотвратени, докато други са генетични.

Рисковите фактори за предсърдно мъждене са:

 • Напредване на възрастта – с повишаване на възрастта се увеличава рискът от предсърдно мъждене
 • Мъжки пол
 • Европеидна раса
 • Фамилна анамнеза за предсърдно мъждене
 • Сърдечно заболяване
 • Структурни сърдечни дефекти
 • Вродени сърдечни дефекти
 • Перикардит
 • Преживян инфаркт
 • Минала сърдечна операция

 • Заболяване на щитовидната жлеза
 • Метаболитен синдром
 • Затлъстяване
 • Белодробно заболяване
 • Диабет
 • Прекомерна употреба на алкохол
 • Сънна апнея
 • Високодозова стероидна терапия

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ