Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Предсърдно мъждене | Видове

Симптомите при различните видове предсърдно мъждене обикновено са едни и същи. Въпреки това продължителността на аритмията и основната причина за състоянието стоят в основата на класификацията на предсърдното мъждене.

Класификацията на предсърдното мъждене започва с разграничаване на първи откриваем епизод, независимо дали е симптоматичен или самоограничаващ се. Американския колеж по кардиология / Американската кардиологична асоциация препоръчват разграничаване на предсърдното мъждене на следните видове:

  • Пароксизмално предсърдно мъждене – когато сърцето се върне в нормален ритъм самостоятелно или с намеса в рамките на 7 дни от началото на аритмията. Повечето епизоди продължават по-малко от 24 часа. Хората, които имат този тип предсърдно мъждене, могат да имат епизоди само няколко пъти в годината или техните симптоми могат да се появяват всеки ден. Тези симптоми са много непредсказуеми и често могат да се превърнат в постоянна форма на предсърдно мъждене (перманентно).
  • Персистиращо предсърдно мъждене – определя се като неправилен ритъм, който продължава по-дълго от 7 дни. Този тип предсърдно мъждене няма да се върне в нормален синусов ритъм от само себе си и ще изисква някаква форма на лечение (фармакологично или кардиоверсия).

  • Дълготрайно предсърдно мъждене – когато сърцето постоянно е в неравномерен ритъм, който продължава повече от 12 месеца, поради неуспешна кардиоверсия или защото не е била приложена.
  • Перманентно предсърдно мъждене – възниква, когато състоянието продължава неограничено време и пациентът и лекарят са решили да не продължават по-нататъшните опити за възстановяване на нормалния ритъм.

 

В допълнение към горните категории, които се определят основно чрез продължителността на епизода, предсърдното мъждене може да се класифицира на:

  • Изолирано предсърдно мъждене – липса на клинични или ехокардиографски находки на други сърдечно-съдови заболявания (включително хипертония), свързани белодробни заболявания или сърдечни аномалии (като разширяване на лявото предсърдие) и възраст под 60 години.
  • Неклапно предсърдно мъждене – не е причинено от проблем с митралната клапа.

Вторично предсърдно мъждене – в резултат на подлежащо състояние, като остър инфаркт на миокарда, сърдечна хирургия, перикардит, миокардит, хипертиреоидизъм, белодробна емболия, пневмония или друго остро белодробно заболяване.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ