Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Лимфом на Ходжкин | Източници

По темите в раздел Лимфом на Ходжкин са използвани материали от следните източници:

Mayo Clinic. Hodgkin’s Lymphoma Overview. Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hodgkins-lymphoma/symptoms-causes/syc-20352646?p=1. Accessed April 27, 2020.

American Cancer Society. What Is Hodgkin Lymphoma? Available at: https://www.cancer.org/cancer/hodgkin-lymphoma/about/what-is-hodgkin-disease.html. Accessed April 27, 2020.

National Cancer Institute. Cancer Stat Facts: Hodgkin Lymphoma. Available at: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/hodg.html. Accessed April 27, 2020.

Pileri SA, Ascani S, Leoncini L, Sabattini E et al. Hodgkin’s lymphoma: the pathologist’s viewpoint. J Clin Pathol. 2002 Mar;55(3):162-76.

GBD 2015 Disease Injury Incidence Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and injuries, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 2016. 388 (10053): 1545–1602. doi:10.1016/S0140-6736(16)31678-6. Lancet 2016; 388: 1545–602

Stone MJ. Thomas Hodgkin: medical immortal and uncompromising idealist. BUMC PROCEEDINGS 2005;18:368–375.

American Cancer Society. What causes Hodgkin Lymphoma? Available at: https://www.cancer.org/cancer/hodgkin-lymphoma/causes-risks-prevention/what-causes.html. Accessed April 28, 2020.

American Cancer Society. Hodgkin Lymphoma Risk Factors. Available at: https://www.cancer.org/cancer/hodgkin-lymphoma/causes-risks-prevention/risk-factors.html. Accessed April 28, 2020.

National Cancer Institute. What you need to know about Hodgkin lymphoma. NIH Publication No. 13-1555. Revised July 2013, Digital Edition. Available at: https://cancer101.org/wp-content/uploads/2012/08/Hodgkin.pdf. Accessed April 28, 2020.

Ansell SM. Hodgkin Lymphoma: Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Proc. 2015;90(11):1574-1583.

Mayo Clinic. Diagnosis and treatment. Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hodgkins-lymphoma/diagnosis-treatment/drc-20352650?p=1. Accessed April 28, 2020.

Seattle Cancer Care Alliance. Hodgkin lymphoma facts. Available at: https://www.seattlecca.org/diseases/hodgkins-lymphoma/hodgkin-lymphoma-facts. Accessed April 29, 2020.

Bobrove AM. Alcohol-related pain and Hodgkin’s disease. West J Med. 1983; 138(6): 874–875.

National Organization for Rare Disorders. Rare disease database. Hodgkin’s disease. Available at: https://www.printfriendly.com/p/g/Wiaf32. Accessed April 28, 2020.

NCCN Guidelines for patients®. Hodgkin Lymphoma. 2019. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/default.aspx#supportive. Accessed April 29, 2020.

Australian Cancer Survivorship Center. Follow-up of survivors of Hodgkin lymphoma. Available at: https://www.petermac.org/sites/default/files/ACSC%20FU%20HL%20fact%20sheet%20WEB.pdf. Accessed April 29, 2020.

Kadin M, Rathore B. Hodgkin’s Lymphoma Therapy: Past, Present, and Future. Expert Opin Pharmacother. 2010 Dec; 11(17): 2891–2906. doi: 10.1517/14656566.2010.515979

Hasenclever D, Diehl V. Prognostic Score For Advanced Hodgkin’s Diseasen. Engl J Med 1998; 339:1506-1514

Subocz E, Hałka J, Dziuk M. The role of FDG-PET in Hodgkin lymphoma. Contemp Oncol (Pozn). 2017; 21(2): 104–114. doi: 10.5114/wo.2017.68618.

Този материал не е предназначен за здравни специалисти и е наличен за обществото само с информационна цел. Същият не трябва да бъде използван за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Материалът не е предназначен да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар. Авторско право ©2020 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Всички права запазени. Takeda и логото на Takeda са регистрирани търговски марки на Takeda Pharmaceutical Company Limited или нейните филиали. ТП Такеда ГмбХ България, София 1404, бул. България №69, бизнес сграда Инфинити Тауър, ет. 13, тел.+359(2)9582736 C-ANPROM/BG//0340/ Април 2020

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ