Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Хемофилия | Лечение

Как лекуваме Хемофилия днес?

Въпреки че Хемофилията не е напълно лечима, съвременните възможности за терапия осигуряват почти нормален живот на хората с Хемофилия. Заместителните факторни препарати могат да бъдат получени от донорска кръв (плазмени препарати) или да бъдат произведени в лабораторни условия (рекомбинантни препарати). Плазмените препарати са естествени продукти, пречистени и концентрирани от донорска плазма (жълтата течна съставка на кръвта). В миналото извлеченият от плазма фактор VIII или IX е събиран от различни донори и за съжаление много хора с Хемофилия са били заразени с кръвнопреносими вирусни инфекции като хепатит В, хепатит С и вируса на СПИН.

В наши дни внимателният подбор на донори и съвременните техники за пречистване елиминират предаването на различни вируси. Плазмените фактори, трябва да се съхраняват в хладилник при 2-8 ° C и да се затоплят до стайна температура преди инжектиране.

Рекомбинантните фактори са копия на естествени фактори на съсирването, направени с помощта на ДНК технология. Тази технология е позволила разрастване на мащабите на производството на факторни препарати и използването на профилактика. Рекомбинантните продукти, произвеждани днес, не са смесени с човешки или животински протеини и следователно не могат да разпространяват никакви кръвнопреносими вируси.

Повечето хора с Хемофилия сега се лекуват с рекомбинантни продукти, които по време на производството биват концентрирани в суха прахообразна форма, която след това се смесва със стерилна вода и се инжектира. Много рекомбинантни фактори могат да се съхраняват при стайна температура в продължение на няколко месеца и бързо да се подготвят за инжектиране чрез добавяне на вода. Ако се съхраняват в хладилник, тези продукти могат да се съхраняват няколко години.

Факторни препарати с удължен полуживот

 

Рекомбинантните продукти могат да имат допълнителни молекулни модификации, за да се удължи времето, за което фактора се задържа в кръвта. Модификациите могат да намалят броя на необходимите профилактични инжекции, като същевременно осигуряват защита от кървене и ставни заболявания. В сравнение със стандартните продукти, удълженият полуживот помага да се намали броят на инжекциите от три на две инжекции седмично (Хемофилия А) или от две на една инжекция седмично (Хемофилия В).

 

Методите, чрез които се постига удължаване на живота на фактора включват:

 

Fc-свързване: Този метод включва свързване на фактора с естествено срещащ се фрагмент (Fc) от антитяло. Клетките в тялото разпознават естествения Fc-фрагмент, който се свързва с клетъчните рецептори и по този начин забавя елиминирането на рекомбинантния фактор от тялото.

 

Пегилация: Този метод включва свързване на вериги полиетиленгликол (ПЕГ) с фактора, за да се получи по-голяма молекула. Това затруднява елиминирането й от тялото чрез урината. Съобщава се, че пегилираните фактори предизвикват образуване на антитела и не трябва да се използват при деца на възраст под 12 години поради липсващи данни за безопасност.

 

Свързване с албумин: При този метод фактора на съсирване се свързва с албумин. Албуминът е естествен протеин, наличен в кръвта, следователно е естествена алтернатива на пегилирането. Сливането с албумин увеличава размера на молекулата и забавя елиминирането й от тялото.

 

Не-факторна терапия

В допълнение към заместителната терапия с факторни препарати, наскоро е разработено и не-факторно лечение. Не-факторният продукт, наричан още миметик, е изкуствено антитяло, което по същество имитира функцията на липсващия фактор в процеса на съсирване на кръвта.

 

При здрави хора фактор IX и фактор X функционират заедно, за да образуват съсирек, само ако и двата са свързани с фактор VIII. Ако фактор VIII липсва, връзката между фактор IX и фактор X не може да бъде осъществена, причинявайки продължително кървене. Миметикът свързва фактор IX с фактор X, позволявайки образуването на съсирек и спиране на по-нататъшното кървене.

 

Въпреки че не-факторните продукти използват нов тип технология без дългосрочни данни за безопасност, те са добър вариант в специални ситуации, напр. за пациенти с лош венозен достъп или ако тялото започне да произвежда антитела (инхибитори) срещу фактор VIII. Антитялото се инжектира подкожно и така се избягва необходимостта от венозно приложение.

 

Миметикът на ФVIII има дълъг полуживот и и може да се прилага веднъж седмично или дори веднъж месечно. Въпреки това, тези продукти осигуряват само ограничено ниво на защита, така че са необходими и редовни венозни инжекции с фактор в случай на нараняване или хирургични процедури. Следователно не-факторната терапия не се препоръчва за употреба при много активни, по-млади пациенти. Ако се използва грешен тип или твърде висока доза фактор или не-факторен продукт за лечение на кървене,

 

може да възникне потенциално фатално състояние, при което в кръвоносните съдове в тялото се развиват множество малки

кръвни съсиреци (микротромби).

 

Бъдещи възможности за лечение на Хемофилия

 

Равновесието между факторите, които подпомагат съсирването на кръвта, и веществата, които насърчават кървенето или естествените антикоагуланти, е добре балансирано при здрави хора. Този баланс се нарича хемостаза и е важен за поддържане на правилната циркулация на кръвта в съдовете, като в същото време гарантира постоянна готовност за образуване на съсиреци, за да се спре животозастрашаващо кървене и да се подсили пълното ъзстановяване. При хората с Хемофилия хемостазата става небалансирана поради пълната или частична липса на фактор VIII или IX, т.е. веществата, които подсилват кървенето преобладават над факторите на съсирването, което при липса на лечение води до неконтролирано кървене,.

 

Необходимостта от нови, не-факторни терапии при Хемофилия

 

Въпреки широко разпространената заместителна и не-факторна терапия, хората с хемофилия продължават да получават спонтанни кръвоизливи, развиват ставни изменения, както и други усложнения, свързани с болестта.

Поради напредъка в технологиите в момента се разработват нови лекарства, които могат да блокират действието на някои от естествените антикоагуланти при хора с Хемофилия А и В, както и други нарушения на кървенето. Разработват се нови съединения, които блокират естествените антикоагуланти протеин С, протеин S, инхибитора на пътя на тъканния фактор (TFPI) и антитромбин (AT), като по този начин възстановяват хемостазата чрез балансиране на процеса на коагулация без необходимост от лечение с фактори на съсирването. Предимствата и недостатъците на тези нови технологии в момента се тестват в клинични изпитвания.

 

Разработвани лекарства, които повлияват баланса на хемостазата (ре-балансиращи терапии)

 

Разработени са две различни лекарства, които блокират AT или TFPI и се тестват при пациенти с хемофилия А и В. И двете могат да се прилагат подкожно, но работят по различни начини за възстановяване на хемостазата. Тези лечения имат потенциал да намалят кървенето и да предотвратят увреждане на ставите, но също така имат потенциала да увеличат риска от развитие на животозастрашаващ кръвен съсирек (тромбоза). Безопасността на тези продукти няма да бъде известна, докато клиничните изпитвания не приключат.

 

Други потенциални бъдещи лекарства за Хемофилия

 

Няколко потенциални нови лекарства могат да предложат подобрени възможности за лечение и потенциално излекуване за хора с хемофилия. Необходимо е провеждането на задълбочени клинични проучвания, за да се определи оптималното им използване и да се гарантира тяхната безопасност.

BIVV-001 (rFVIIIFc-VWF-XTEN): Това съединение се произвежда чрез свързване на VIII-Fc фактора с удължен полуживот с участък от молекулата на белтък от кръвосъсирването, наречен фактор на фон Вилебранд (VWF) и биологично съвместим човешки белтъчен мономер (полипептид), наречен XTEN. Продуктът на Factor VIII-Fc се инжектира венозно два пъти седмично, но BIVV-001 има потенциал да се инжектира венозно само веднъж седмично.

 

Генна терапия:

 

Целта на генната терапия за хора с Хемофилия е да принуди чернодробните клетки на тялото да произвеждат липсващия фактор. Тази обещаваща нова технология може потенциално да осигури лечение за хора с хемофилия. Генната терапия включва венозно инжектиране на модифицирана версия на вирус, който доставя ДНК на липсващия фактор на съсирване до чернодробните клетки на засегнато лице, за да могат те да започнат да произвеждат фактор VIII/IX. При хората с тежка Хемофилия, които вече са участвали в клинични проучвания за генна терапия, са постигани високи нива на фактор в кръвта за дълго време, така че да не се нуждаят от редовни венозни инжекции с фактор. Тази възможност за лечение все още се проучва в клинични изпитвания. Не се счита за вариант за лечение на деца, тъй като черният им дроб все още се развива.

Тази информация не трябва да бъде използвана за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Същата не е предназначена да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ