Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Терапевтична област

Железен дефицит | Високорискови групи за недостиг на желязо

Един на всеки осем души на възраст две и повече години не консумира достатъчно желязо, за да задоволи нуждите на тялото. Недостатъчното количество желязо в организма води до симптоми като умора и слабост. Включването на богати на желязо храни в диетата може да помогне. Хората, които са изложени на повишен риск от недостиг на желязо, включват:

Виж повече »