Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Хипертония | Обща информация

Високото кръвно налягане е известно като хипертония. Кръвното налягане е натискът върху стените на артериите, когато кръвта преминава през тях. Артериите са съдовете, които носят кръв от сърцето до останалата част на тялото.

Систолното кръвно налягане представлява налягането в артериите, когато сърцето се свива.  А диастолното налягане е налягането в артериите, когато сърцето се отпуска.

Стойностите на кръвното налягане могат да варират при всеки човек, в зависимост от ситуацията, в която се намира. Фактори, като стрес, безпокойство, консумация на определени храни (прием на кофеин или сол), тютюнопушене или усилена физическа активност, могат да доведат до повишаване на налягането.

Оптималното кръвно налягане за възрастни е 120 mmHg систолно и 80 mmHg диастолно. Когато систолното кръвно налягане е равно на или над 140 mmHg и / или диастолното кръвно налягане е равно или по-високо от 90 mmHg, кръвното налягане се счита за повишено. Като високо нормално  се означава кръвно в рамките на 130-139 mmHg систолно и/или 85-89 mmHg диастолно. Ако кръвното налягане е по-ниско от около 90/60, се определя като ниско (хипотония).

Хипертонията се класифицира на три степени според Световната здравна организация:

  • Хипертония I-ва степен – систолно артериално налягане 140-159 mmHg и диастолно артериално налягане 90-99 mmHg
  • Хипертония II-ра степен – систолно артериално налягане 160-179 mmHg и диастолно артериално налягане 100-109 mmHg
  • Хипертония III-та степен – систолно артериално налягане равно на или над 180 mmHg и диастолно артериално налягане равно на или над 110 mmHg

 

Ако кръвното Ви налягане достигне високи стойности, трябва задължително да се консултирате с Вашия лекар, относно промени в начина на живот и вероятен прием на лекарства, особено ако имате други рискови фактори, като диабет или сърдечни заболявания.

Хипертонията е основен проблем за здравето. Можете да страдате от  високо кръвно налягане в продължение на години без никакви симптоми. Неконтролираното високо кръвно налягане увеличава риска от сериозни здравословни проблеми. Усложненията при хипертония включват сърдечно заболяване, бъбречно заболяване, атеросклероза или артериосклероза, увреждане на очите и инсулт.