Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Остеопороза | Източници

По темите в раздел Остеопороза са използвани материали от следните източници:

www.medicinenet.com

osteoporosis.ca

www.medicalnewstoday.com

www.nhs.uk

www.mayoclinic.org

en.wikipedia.org