Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Диабет тип 2 | Диагностика (Генетика)

Изследванията за поставяне на диагноза диабет тип 2 включват:
Гликиран хемоглобин (HbA1c)

Това изследване предоставя информация за средната стойност на кръвната захар през последните 2-3 месеца. Резултат по-висок от 6,5% индикира за диабет.

 

Кръвна захар на гладно

Тестът се провежда сутрин, като преди това пациентът не се е хранил най-малко 8 часа. Резултат от 7 mmol/l или по-висок, отчетен при две отделни изследвания, показва диабет.

 

Орален глюкозотолерантен тест

При това изследване се измерва кръвна захар на гладно и след това периодично след прием на глюкоза. Ниво на кръвната захар на гладно над 7 mmol/l и след прием на глюкоза над 11 mmol/l свидетелстват за диабет.

 

Американската диабетна асоциация препоръчва редовен скрийнинг за диабет тип 2 след 45-годишна възраст, особено при хора с наднормено тегло.

Скрийнингът се препоръчва и при хора под 45 години с наднормено тегло, ако имат сърдечни заболявания или рискови фактори за диабет, като заседнал начин на живот, фамилна анамнеза за диабет тип 2, лична анамнеза за гестационен диабет или кръвно налягане над 140/90 mmHg.

Ако сте диагностицирани с диабет, лекарят може да назначи други изследвания, за да различи диабет тип 1 и тип 2 – тъй като двете състояния често изискват различни лечения.

 

След поставяне на диагнозата:

Нивото на HbA1c трябва да се проверява между два и четири пъти годишно. Целевата стойност за HbA1c може да варира в зависимост от възрастта и други фактори. Въпреки това, за повечето хора Американската диабетна асоциация препоръчва ниво на HbA1c под 7%.

В сравнение с повтарящите се ежедневни тестове на кръвната захар, изследването на HbA1c е по-добър показател за това колко добре функционира планът за лечение на диабета. Повишеното ниво на HbA1c може да сигнализира за необходимостта от промяна в начина на лечение, хранене или ниво на активност.

В допълнение към изследване на HbA1c, лекарят ще назначава периодично изследвания на кръв и урина, за да проверява нивата на холестерола, функцията на щитовидната жлеза, чернодробната и бъбречната функция. Лекарят ще следи и кръвното налягане. Редовните очни и неврологични прегледи също са от голямо значение.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ