Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Една смърт на всеки 5 секунди е в резултат на усложнение при диабет

Мерк България заедно с Портал на пациента стартират информационна кампания „Стъпка по стъпка за здраве“, посветена на борбата с предиабета и диабета

Вече трийсет години 14 ноември е Световен ден за борба с диабета.  На този ден е роден сър Фредерик Бантинг, създателят на инсулина. Световният ден на диабета е най-голямата световна информационна кампания, която достига до глобална аудитория от 1 млрд. души в 160 страни, като знак за единство на Световната диабетна федерация.  Мотото на глобалната кампания за 2021 г. – 2023 г. е „Достъпни грижи за диабета – кога ако не сега“.

В навечерието на Световния ден за борба с диабета последната статистика на заболяването показва, че 537 милиона възрастни по света страдат от захарен диабет. Прогнозата за 2030 г. е броят да нарасне до 643 милиона души, а до 2045 г. засегнатите от заболяването да достигнат 783 милиона или повече от  12 % от населението на Земята.

• 1 от 10 (10.5%) възрастни страда от диабет.

• 4 от 5 (81%) души с диабет живеят в страни с ниски или средни доходи.

• 44.7% от възрастните хора с диабет (240 милиона души) не са диагностицирани.

• 6.7 млн. смъртни случаи през 2021 са в резултат на диабет и неговите усложнения – 1 смърт на всеки 5 секунди.

• 541 млн. възрастни страдат от нарушен глюкозен толеранс, което ги поставя във висок риск от захарен диабет тип 2.

В отговор на тези тревожни данни Мерк България заедно с  Портал на пациента  стартират информационна кампания „Стъпка по стъпка за здраве“, посветена на борбата с предиабета и диабета. Кампанията ще съсредоточи усилията си върху повече информираност за предиабетните състояния и промяната в стила на живот на всеки един от нас. Около половин милион българи са с диагноза захарен диабет, над 200 хил. – с предиабет. Много хора живеят с предиабет и диабет, без да знаят и да подозират за състоянието си. Тези заболявания доказано увреждат сърдечно-съдовата и нервната система, бъбреците и очите, дори зъбите, и влошават качеството на живот.

По данни на СЗО близо 4.3 млн. българи са с наднормено тегло – един от основните фактори за отключване на диабет тип 2, сърдечно-съдови, онкологични заболявания и др. Затлъстяването и диабета са сред рисковите фактори за по-тежко протичане, хоспитализация и дори смърт, на пациенти с COVID-19-инфекция.

• Навременното откриване и лечение на предиабета води до забавяне или дори прекратяване на прогресията му до диабет тип 2. За последните няколко десетилетия се наблюдава тенденция към увеличаване на разпространението на предиабет в ЕС. Той е определен като рисков фактор за развитие на клинично проявен диабет тип 2. Обезпокоително е, че половината от хората с предиабет развиват диабет тип 2 в рамките на пет години, и до 70 % от тях – през живота си. Според данните на Международната Диабетна Федерация една трета от хората с предиабет са на възраст 20–39 години – те ще живеят в продължение на много години с повишен риск от развитие на захарен диабет тип 2. Информационната кампания „Стъпка по стъпка за здраве“ ще обърне внимание и на наднорменото тегло, затлъстяването и  метаболитния синдромпряко свързани с развитието на предиабет и захарен диабет тип 2.

• Наднорменото тегло и затлъстяването засягат все повече хора в последните години, в това число деца и подрастващи. Неправилното хранене и липсата на движение са едни от основните причини за това. Качествената промяна в начина на живот може да доведе до дълготрайно подобрение на здравето и да предотврати развитието на инсулинова резистентност, захарен диабет и сърдечно-съдови усложнения.

• Метаболитният синдром е световен проблем и засяга голям брой хора, рискът нараства с възрастта и наднорменото тегло. Голяма част от изследванията сочат, че заболеваемостта в САЩ и Европа е при повече от 25% от населението. Над 65% от смъртността, включително и в България, е в следствие на сърдечно-съдови заболявания, които са част от метаболитния синдром.

• Навременното откриване и лечение на предиабет води до забавяне или дори прекратяване на прогресията му до диабет.

• Промяната в начина на живот е най-добрата превенция! Хората, които успяват да намалят телесното си тегло с 5% до 7% чрез интензивна промяна в начина на живот, имат 58% по-малък риск от развитие на захарен диабет тип 2.

• За тези пациенти, които не успяват да се справят с промяна в начина на живот са предвидени фармакологични терапии.

• Информационната кампания „Стъпка по стъпка за здраве“, посветена на борбата с предиабета и диабета ще съсредоточи усилия през цялата 2022 г. върху промяната в начина на живот и по-добра диагностика при рисковите групи, фактори които успешно могат да предотвратят или да забавят развитието на захарен диабет тип 2.

За допълнителна информация:

Елена Цонева-Папуджиева, PR Care – 0878 865077

Росяна Сотирова-Христова, PR Care – 0897 921690

 

Източник: Портал на пациента

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ