Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Болест на Бехтерев | Рискови фактори

Конкретната причина за поява на болестта на Бехтерев не е известна.  При част от заболелите влияние имат генетичните фактори. Наличието на ген, наречен HLA-B27, повишава вероятността от поява на болестта на Бехтерев. Само някои хора с гена обаче развиват състоянието. Рисковите фактори за развитие на анкилозиращ спондилит са:

  • Пол. Мъжкият пол е с по-висок риск от болестта на Бехтерев, отколкото женския.
  • Възраст. Началото на заболяването обикновено е в края на юношеството или млада възраст.
  • Генетика. При повечето хора, които имат анкилозиращ спондилит, се открива HLA-B27 ген. Но много хора, които имат този ген, никога не развиват анкилозиращ спондилит.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ