Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Предаибет | Диагностика (Генетика)

Американската диабетна асоциация препоръчва скрийнинга на кръвната захар за възрастни да започне на 45-годишна възраст или по-рано, ако индивидът има наднормено тегло и допълнителни рискови фактори за предиабет или диабет тип 2.

 

За диагностициране на предиабет се извършват няколко кръвни изследвания:

 • Изследване на гликиран хемоглобин (HbA1c)

При това изследване се установява средното ниво на кръвната захар през последните два до три месеца.

 • HbA1c под 5,7% – нормални стойности
 • HbA1c между 5,7 и 6,4% – предиабет
 • HbA1c над 6,5% – диабет тип 2

Изследване на кръвна захар на гладно.Кръвна проба се взема сутрин, като са минали най-малко осем часа без храна:

 • Кръвна захар под 5,6 mmol/l – нормални стойности
 • Кръвна захар 5,6-7 mmol/l – предиабет
 • Кръвна захар над 7 mmol/l – диабет

Орален глюкозотолерантен тест (приемане на течност, съдържаща глюкоза и измерване на кръвната захар на определени инвервали.)

Това изследване проследява стойностите на кръвната захар на гладно и след прием на глюкоза.

Резултати на гладно:

 • Кръвна захар под 5,6 mmol/l – нормални стойности
 • Кръвна захар 5,6-7 mmol/l – предиабет
 • Кръвна захар над 7 mmol/l – диабет

Резултати 1 час след прием на глюкоза

 • Кръвна захар под 8,9 mmol/l – нормални стойности
 • Кръвна захар 8,9-11 mmol/l – предиабет
 • Кръвна захар над 11 mmol/l – диабет

Резултати 1 час след прием на глюкоза

 • Кръвна захар под 7,8 mmol/l – нормални стойности

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ