Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Системен лупус еритематозус | Причини

Имунната система образува протеини, наречени антитела, които се борят с инфекцията. При лупус организмът създава автоантитела, които атакуват собствените тъкани на тялото. Това причинява подуване, болка и увреждане на тъканите.

Най-често срещаният тип автоантитела, които се развиват при хора с лупус, е антинуклеарно антитяло (ANA). ANA реагира с части от ядрото на клетката, командния център на клетката.

Не е изяснена точната причина за развитие на системен лупус еритематозус, но се смята, че вероятно се дължи на комбинация от фактори на околната среда, генетични фактори и хормонални фактори.

Лупусът не е заразно заболяване, но при положителна фамилна анамнеза се увеличава рискът от неговото развитие. Оказва се, че хората с наследствена предразположеност към лупус могат да развият болестта, когато влязат в контакт с нещо в околната среда, което може да предизвика лупус. Някои потенциални тригери (иницииращи фактори) включват:

  • Слънчева светлина – Излагането на слънце може да доведе до поява на лупусни кожни лезии или да предизвика реакция върху вътрешните органи и системи при податливи към заболяването хора.
  • Инфекции – Инфекция може да инициира лупус или да причини рецидив при някои хора.
  • Лекарства – Лупусът може да бъде задействан от някои видове медикаменти за кръвно налягане, антиконвулсанти и антибиотици. Хората, които имат лупус, индуциран от лекарства, обикновено се възстановяват, когато престанат да приемат лекарството. Рядко симптомите могат да продължат и след спиране на лекарството.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ