Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Възможна ли е ремисията при ревматоиден артрит?

Симптомите на ревматоидния артрит могат да се появяват и да изчезват. Това включва подуването и болката в ставите.

Моментите, в които се чувствате добре и проявите на заболяването са контролирани, се наричат „ремисия“.

Целта на прилаганото лечение е именно ремисия. В такива моменти може да се чувствате сякаш заболяването си е отишло.

Лекарите използват различни методи и изследвания, за да установят дали е насгъпила ремисия.

Можем да кажем, че е налице ремисия, ако:

• Сутрешната скованост продължава по-малко от 15 минути

• Почти не усещате болка в ставите

• Ставите не са оточни и чувствителни

• Лабораторните резултати не показват наличие на възпаление

Ремисията може да е различна при всеки. За някого тя може да означава, че липсва напълно каквато и да е сутрешна скованост или пък ставите се подуват рядко, само от време на време.

Как можете да постигнете ремисия?

Медикаментозното лечение може да донесе огромно облекчение на симптомите и ежедневието Ви да протича по нормален начин.

Ранното и агресивно лечение с медикаменти, известни като болест-модифициращи антиревматични лекарства (БМАРЛ), помага за овладяване на симптомите и предотвратяване на ставната увреда. 

Възможно е Вашият лекар да Ви предпише и нестероидни противовъзпалителни средства, както и ниски дози кортикостероиди, наред с лечението с БМАРЛ.

Ако традиционните БМАРЛ не са ефективни, то Вашият лекар може да Ви предпише биологични болест-модифициращи антиревматичните медикаменти или JAK инхибитори.

За да постигнете ремисия може да се наложи да се лекувате с различни комбинации от медикаменти, които да променяте през годините.
При постигане на ремисия може да бъде намалена дозата на приеманите медикаменти или пък да се промени интервалът на прием. В някои случаи е възможно лечението да бъде спряно изцяло.

Ако заболяването се активира отново, Вашият лекар ще Ви назначи отново медикаментозна терапия. Целта е постигнатата ремисия да продължи възможно най-дълъг период от време.

Понякога може да се наложи лечението да бъде променено, ако даден медикамент вече е изгубил своето действие.

Наред с медикаментозната терапия, други средства, като намаляване на стреса, физическите упражнения и рехабилитация, могат да Ви помогнат да постигнете ремисия.

https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/rheumatoid-arthritis-remission

Източник: revmatologia.org

Снимка източник: centerforspineandortho.com

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ