Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Терапевтична област

Рак на шийката на матката | Лечение

Лечението на рак на маточната шийка зависи от няколко фактора, включително вида и стадия на рака, възможните нежелани реакции и предпочитанията на пациента и цялостното здраве. Често срещаните видове лечения, използвани за рак на маточната шийка, включват:

Виж повече »

Терапевтична област

Железен дефицит | Лечение

Подходящата терапия зависи от причината за железния дефицит. Лечението на железния дефицит се основава на два важни подхода: Дори ако причината за недостига на желязо може да бъде идентифицирана и лекувана, все пак обикновено е необходимо да се приема препарат с желязо (повече желязо, отколкото може да осигури мултивитаминна добавка), докато дефицитът бъде коригиран и запасите от желязо в организма

Виж повече »
Терапевтична област

Х-свързана хипофосфатемия | Лечение

Справянето със състояние като XLH изисква мултидисциплинарен подход. Поставянето на правилната диагноза и започването на лечение възможно най-скоро е важно за предотвратяване на усложненията, спиране на влошаването на съществуващите проблеми и спомагане за осигуряване на по-комфортен и по-функционален живот. Основната цел на лечението е да се повиши нивото на фосфор, за да се позволи на тялото да се развива и

Виж повече »
Терапевтична област

Дефицит на кисела сфингомиелиназа (ДКСМ) | Лечение

Лечението на ДКСМ може да изисква координираните усилия на екип от специалисти. Педиатри (при децата), невролози, гастроентеролози, офталмолози, хематолози, пулмолози и други здравни специалисти може да се наложи систематично и цялостно да планират лечението на пациента. Психо-социалната подкрепа за цялото семейство също е от съществено значение. Генетичното консултиране може да бъде от полза за засегнатите лица и техните семейства. Младите

Виж повече »
Терапевтична област

Прогресивна фамилна интрахепатална холестаза (PFIC) | Лечение

Лечението цели минимизиране на чернодробното увреждане, потенциране на нормалния растеж и повишаване качеството на живот. Прилагат се различни терапии, които включват както фармакологично лечение, така и хирургични интервенции. Прилагат се медикаменти за симптоматично облекчаване на сърбежа като антихистамини, рифампин и свързващи жлъчните киселини агенти. Пациентите трябва да приемат мастноразтворими витамини и понякога средноверижни триглицериди, за да се подобри растежът. Хирургичната

Виж повече »
Терапевтична област

Болест на Гоше | Лечение

За да се стартира специфична за болестта на Гоше терапия, е необходимо генетично потвърждаване на диагнозата. Лечението на болестта на Гоше намалява симптомите и забавя прогресията на болестта. Основната цел е да се подобри качеството на живот на пациентите – да извършват нормалните си ежедневни дейности, като работа, без да чувстват прекомерна умора, или да ходят нормално, без да изпитват

Виж повече »
Терапевтична област

Болест на Фабри | Лечение

Ефективният контрол на болестта на Фабри изисква мултидисциплинарен подход. Леченията, достъпни за болестта на Фабри, могат да бъдат разделени на терапии, които имат за цел да коригират основния проблем с намалената активност на ензима алфа-галактозидаза А и по този начин да намалят риска от увреждане на органите, и терапии за подобряване на симптомите и продължителността на живота, след като вече

Виж повече »
Терапевтична област

Атопичен дерматит | Лечение

Лечение Важното е да знаете, че атопичният дерматит не може да бъде излекуван, но правилното лечение може да го контролира и да водите пълноценен живот. Един план за лечение, създаден заедно ст дерматолог, може да Ви помогне като си поставите заедно цели, които да постигнете. Сред тях могат да бъдат: намаляване на честотата на обострянията редуциране на възпалението на кожата

Виж повече »

Хемофилия | Лечение

Как лекуваме Хемофилия днес? Въпреки че Хемофилията не е напълно лечима, съвременните възможности за терапия осигуряват почти нормален живот на хората с Хемофилия. Заместителните факторни препарати могат да бъдат получени от донорска кръв (плазмени препарати) или да бъдат произведени в лабораторни условия (рекомбинантни препарати). Плазмените препарати са естествени продукти, пречистени и концентрирани
Виж повече »