Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Доц. д-р Павел Станимиров: Диагнозата рак на главата и шията трябва да се възприема сериозно и отговорно от лекари и пациенти

Доц. д-р Павел Станимиров, дм е специалист по Лицево-челюстна хирургия и Орална хирургия. Доцент в катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия при ФДМ, Медицински университет – София. Доцент в клиниката по Лицево-челюстна хирургия на Университетска болница – „Александровска” – София. Дипломиран магистър по дентална медицина и магистър по медицина от Медицински университет – София. Професионалните му интереси са в областта на оралната патология, рака на главата и шията, злокачествените тумори на кожата, туморите на слюнчените жлези, рака на устната кухина, заболяванията на оралната лигавица. Научно работи в областта на прогностичните фактори при рака на езика и устната кухина. Има активен клиничен и хирургичен опит в областта на онкологичните заболявания на главата и шията и лицево-челюстната патология.

 

Как пациентите трябва да възприемат диагнозата рак на главата и шията?

Най-честият рак на главата и шията е плоскоклетъчният карцином, който заема около 90% от всички случаи със злокачествени тумори на главата и шията. Ракът на главата и шията се отнася до злокачествените тумори на устните, устната кухина, околоносните кухини, назофаринкса, орофаринкса, ларинкса, хипофаринкса и злокачествените тумори на големите слюнчени жлези.

Кои са най-важните оплаквания, които следва да насочат пациента към консултация със специалист: хирург, лекар по дентална медицина, специалист уши-нос-гърло или онколог?

В различните анатомични локализации заболяването може да протече с различни симптоми и оплаквания. При туморите на големите слюнчени жлези основните оплаквания са свързани с поява на възел, който най-често се открива пред или зад ухото или под ушната висулка. Това се отнася за туморите на паротидната слюнчена жлеза. При туморите на подчелюстната жлеза се установява възел, подуване под долната челюст.

Злокачествените тумори на устните и устната кухина не представляват проблем за диагностициране, защото тази област е лесна за оглед от лекар, както и за самонаблюдение.   

Независимо от това практиката показва, че често пациентите идват за първи път на консултация с вече напреднало заболяване. Причините за това са много и различни. Една част от пациентите вероятно не желаят да посетят лекар. В други случаи заболяването може да протече скрито и без значителни оплаквания. Има случаи, в които здравната система не предоставя ясен път, през който пациента с онкологично заболяване трябва да премине.

Най-често  ракът на устната кухина се представя като рана, язва, плътно червено петно или възел, разрастване, подутина.  Изявите могат да бъдат различни, но най-важното, което трябва да се запомни, че при поява на някакви оплаквания и особено при поява на промяна в тъканите, пациентът трябва да посети лекар. Всеки един от нас трябва да огледа устната си кухина в състояние на здраве и да я познава визуално за да може да забележи разлики ако настъпят промени. Това е много просто, след като мога да видя, че има „влажно петно на стената“ и знам, че трябва да предприема действия, то щом открия някаква промяна в устната си кухина – ще направя консултация. Така изглежда оптимистичният вариант, но проблемите вероятно са много повече и касаят нагласите на човека, социалния статус, вредните навици – пушене и пиене и др. Забележете, че на опаковката на всяка кутия има показани ужасяващи картини на рак, но това дали попречи на пушачите да запалят поредната цигара за деня. Видно е, че причините са много по-дълбоки отколкото идеалната препоръка – направи консултация, когато забележиш „рана“ на езика си!

Алкохолът и тютюнът са основни етиологични фактори за рак на главата и шията, но за жалост се наблюдава тревожна тенденция за увеличаване на случаите на рак при млади и непушачи. През последните десетилетия се констатира увеличаване честотата на  асоциираният с HPV (човешки папилома вирус) – орофарингеален  карцином.

Други оплаквания, които могат в някои случаи да подсказват за развитие на тумор са постепенно развиващо се и трайно заглъхване на ухото, промяна в гласа, запушване на носа, възпаление на околоносните кухини, което не се повлиява от лечение и др.

Какви са терапевтичните възможности за лечение?

В различните анатомични локализации съществуват различни подходи на лечение. За някои локализации е водещо хирургичното лечение, докато за други – лъчетерапията и лъчехимиотерапията.

Преценката за вида и обема на лечението зависи от вида на тумора и стадия на заболяването. Решението се взема индивидуално за всеки пациент като основанието е базирано на медицинските доказателства известни в специализираната наука.

Какви са прогнозите за пациенти с тази диагноза?

В научната литература има много доклади по-въпроса за прогнозата при рака на главата и шията. За различните локализации на главата и шията прогнозата не е еднозначна. Най-важно е да се знае, че прогнозата е тясно свързана със стадия на заболяването. Ранното диагностициране и бързото започване  на лечението са определящи за прогнозата и изхода. Тук отново се връщаме към големият смисъл на профилактиката на злокачествените тумори, ограничаване на рисковите фактори и изграждане на общопрактикуващи лекари, дентални лекари и специалисти с онкологична насоченост. Медицинската наука направи известен прогрес в технологиите, хирургията, лекарствената терапия и като цяло се отчита някакво подобряване в прогнозата и преживяемостта, въпреки това има много неизвестни и много нерешени въпроси и проблеми. Изпитвам голямо вълнение и професионална удовлетвореност, когато преглеждам пациент, който се е преборил със злокачествено заболяване на главата и шията и пет, десет или повече години е без данни за злокачествено заболяване. Когато говорим за рака вероятно можем да направим известни аналогии с проблема с климатичните промени на планетата и през изминалата седмица станахме свидетели на вълнението на хората по света. Това, което убива планетата, убива и нас и ние го знаем, науката го е доказала, но въпреки това отсъства истинска политическа воля и действие за тяхното ограничаване – да не забравяме алкохол, цигарите, токсичния въздух, нечиста храна и други, за които говорим но истински мълчим и бездействаме. 

 

 Автор: Портал на пациента

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ