Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Проф. д-р Иглика Спасова Михайлова: Туморите на главата и шията се развиват в гърлото, ларинкса, носа, синусите и устната кухина

 

Проф. д-р Иглика Спасова Михайлова, дм, началник отделение по перкутанно лъчелечение, Клиника по лъчелечение, УСБАЛО-ЕАД, София 

 

Туморите на главата и шията включват редица различни злокачествени заболявания, които се развиват в гърлото, ларинкса, носа, синусите и устната кухина. Те принадлежат към групата на редките тумори, защото по данни на Националния Раков регистър са с честота под 6 на 100 000 случа. Засягат органи свързани с говора, дишането и гълтането.Това ги прави трудни за лечение и ги превръща в социално значими заболявания.

Известни са множество рискови фактори, провокиращи и отключващи появата на заболяването, които често действат комплексно.

Пол: мъжете са засегнати три пъти по-често от жените, като вероятно значение за това оказват вредните въздействия на някои рискови фактори като консумация на алкохол и тютюнопушене.

Възраст: лицата на възраст над 50 години имат по-висок риск за развитие на карциноми. Това е валидно за повечето карциноми.

Наследственост: наличието на близък родственик с карцином значително повишава рисковете от появата му и при други членове от фамилията.

Вредни навици: системната консумация на алкохол на фона на тютюнопушене се счита за една от основните причини за поява на болестта. Пасивното пушене също се счита за рисков фактор. Лицата, употребяващи марихуана, също имат по-висок риск от поява на рак на глава и шия.

Инфекциозни причинители: инфектирането с човешкия папилома вирус тип 16 (HPV 16) се счита за отключващ фактор за поява на карцином на хипофаринкса. Инфектирането с EBV (вируса на Епщайн-Бар) се свързва с повишен риск за карцином на назофаринкса.

Професионални вредности: работниците, ангажирани в сферата на промишлеността, изложени на определени фактори (формалдехид, азбест, синтетични влакна, промишлен прах, дървесен прах, изпарения от бои) са с повишен риск за поява на рак на носната кухина, околоносните синуси, карцином на ларинкса.

Облъчване: професионалното, диагностично или с лечебна цел облъчване в областта на главата и шията се асоциира с повишен риск от развитие на тези тумори.

Хронични възпалителни заболявания: липсват достатъчно проучвания, но се счита, че хроничното възпаление може да повиши риска от неопластична трансформация в дългосрочен план.

Ниска устна хигиена: лошата хигиена на зъбите и венците може да подпомогне някои от другите фактори за развитие на рак на главата и шията.

Болести на горния храносмилателен тракт: наличието на състояния, при които има рефлукс (връщане) на стомашно съдържимо в горните дихателни пътища и гърлото е рисков фактор за поява на рака на глава и шия.

Повечето тумори на глава и шия са плоскоклетъчни карциноми. При поява на тумори на слюнчените жлези, карциномът обикновено се класифицира като аденокарцином, аденоиденокистичен или мукоепидермоиден. Лечението на туморите на глава и шия се осъществява след сформиране на мултидисциплинарен онкологичен екип.

Този екип включва различни по специалност лекари:

-Ото-рино-ларинголог /УНГ специалист/

-Лицево-челюстен хирург;

-Патоморфолог;

-Специалист по образна диагностика;

-Лъчетерапевт;

-Медицински онколог;

Лечение – хирургично, последвано или не от лъчелечение, при невъзможност за оперативно лечение, самостоятелно лъчелечение или в комбинация с лекарствено лечение (химиотерапия или таргетна терапия). При наличие на метастази и нова поява на заболяването (рецидив) – лекарствено лечение. Повечето тумори на главата и шията могат да бъдат излекувани, особено ако се открият в ранен стадий и се лекуват от мултидисциплинарни екипи. Основната цел на лечението е унищожаването на рака. Втората изключително важна задача е запазването на функцията на разположените в съседство органи и тъкани, за да се осигури добро качество на живот на тези болни.

Автор: Портал на пациента

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ