Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Д-р Захари Зарков, дм: RECOVER-E ще измери дали обслужването извън психиатриите е по-евтино за здравната система

Мобилни екипи може да предотвратяват кризите на психична болест

Психиатърът д-р Захари Зарков е част от екипа на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и оглавява новата дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите”. Разговаряме с д-р Зарков по повод стартирането на проекта RECOVER-E за мащабно приложение на психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболявания от мобилни екипи.

– Д-р Зарков, какъв е смисълът и целта на този проект за психичноздравни грижи в общността?

– RECOVER-E е проект, с който са ангажирани няколко държави, повечето от Източна Европа – България, Северна Македония, Румъния, Черна гора и Хърватия. Това са все страни в преход, в които продължава да действа институционалната психиатрия тип приют и обслужването в болници, които са извън населените места. Това е практика от миналия век, но ние още не сме се пречупили да погледнем модерно на психичното здраве и на тежката психична болест – че тя трябва да бъде обгрижвана и в домашни условия, като всяко друго заболяване.

Амбицията на проекта RECOVER-E е да измери дали обслужването на хора с хронична тежка психична болест – основно шизофрения, биполярно разстройство и тежка депресия, извън големите психиатрични болници излиза по-евтино на здравната система. И дали е по-полезно за пациентите и как ще им се отрази, ако мобилни екипи ги обгрижват в домовете им, в общността. Мобилните екипи ще посещават тези хора, ще проследяват лечението им, ще помагат за решаването на социалните им проблеми.

– От българска страна кой участва в проекта?

– Партньорски участваме две организации. НЦОЗА е научното звено, което ще анализира събраната информация, а Центърът за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” (бившият психодиспансер на София), където има спешно звено и където работят психиатри, психолози и психотерапевти, чрез мобилни екипи ще оказва реална психиатрична помощ на пациентите. RECOVER-E означава възстановяване. Целта е да се докаже колко по-добре се възстановят пациентите в голям град като София благодарение на мобилните екипи, извън рамките на институцията. Това не значи, че от институцията няма смисъл, напротив – при криза на тежка психична болест само тя може да спаси човека. Стремежът ни обаче е да ги предотвратяваме чрез гъвкавата намеса на мобилните екипи. В западните демокрации са установили, че това дори е по-евтино.

– Какви специалисти включват мобилните екипи?
Във всеки от тях участват психиатър, психолог, медицинска сестра, социален работник и още един много важен експерт, какъвто за първи път ще имаме у нас – експерт от опит. Това е човек, преживял криза, който не е учил психиатрия или психология, но е получил опит през болестта. Той е бивш пациент. Експертите от опит са новото в психиатричната помощ и на тях се възлагат големи надежди да помогнат на специалистите да разберат по-добре гледната точка на страдащите хора. Защото ние, психиатрите, погрешно смятаме, че най-добре знаем от какво има нужда болният човек. Това е илюзорно. В действителност само експертът от опит може да каже – аз бях в криза, бях на затворен режим, имах прокурорско постановление и преживях всички тези неща. Той може да сподели с пациента личния си опит, как се е справил в тази ситуация, да му помогне да не стига до криза.

– Къде в практиката работи такъв модел на психиатрична грижа?

– Това е холандски опит. Водещата организация в проекта е Институтът „Тримбос” в Холандия. Този модел се прилага и в Германия. Чрез RECOVER-E ще проверим дали този модел ще проработи и в български условия.

– Според вашето лично усещане дали пациентите ще харесат този модел?
Мисля, че да, защото така ще избегнат ходенето на контролни прегледи, чакането пред кабинети. За някои хора тази институционализираност на услугата е голям проблем. Зависи от болестта. Тежката хронична психична болест понякога е изписана на лицето на тези хора. Много по-добре е да си живеят в квартала, където ги познават, и да бъдат наблюдавани „дистанционно”, а не да се редят на опашката пред кабинета на психиатъра.

Услугата психиатрична консултация е достъпна в България. Най-добрите лекарства също са достъпни, поемат се от Здравната каса. Имаме и добрите професионалисти, и добрите лекарства, но нямаме свързващото звено – хората от мобилния екип, които да дават спокойствието на пациента, че всичко ще бъде наред. Екипите осигуряват спокойствие и на неговите близки, които също страдат. В семейството на психичноболния драмата е голяма, около един човек с шизофрения например страдат още поне петима.

– На какъв етап е проектът RECOVER-E у нас?

– Едва сега започваме. Набираме пациенти. Два мобилни екипа ще интервенират 90 души в София. Ще има и контролна група от други 90 пациенти и така ще сравняваме резултатите в рамките на две години: за броя на кризите, на постъпванията в болница и други данни. Ще имаме обратна връзка и от пациентите, и от екипите. Така ще можем да оценим дали услугата е добра и кои са нейните предимства.  

– Колко са пациентите с тежка психична болест в София и колко от тях се нуждаят от такава грижа?

– Хората с шизофрения са константна величина – между 1 и 2% от населението. Това е световна статистика, валидна и за България. Така че на един милион души население на София, тези хора са минимум 10 000. Ако сработи нашият проект, би било прекрасно моделът да се въведе в практиката и да се намали институционализацията на услугата. Така хората с тежка психична болест ще могат да си живеят у дома, без психиатрията задължително да е мястото за овладяване на кризи. Рехоспитализациите са проблем в България. Да, колегите се справят с кризите, перфектни професионалисти са. Но когато болният се върне вкъщи, всичко тръгва постарому. Проследяването от мобилен екип е може би свързващото звено, което ще намали рехоспитализациите – човекът ще бъде по-дълго време в ремисия. Това е важно, защото всяка психотична криза отнема от менталното здраве, намалява капацитета на човека да мисли, срутва целия му свят. Неслучайно старото име на шизофренията е деменция прекокс, тоест преждевременна деменция и оглупяване.

Автор: Портал на пациента

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ