Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Депресия | Обща информация

Психичното здраве е състояние на благополучие, равновесие и комфорт, при което човек е максимално работоспособен и удовлетворен от себе си и от това, което върши. Способен е да се справи с нормалните стресови фактори на живота; общува без напрежение с другите хора, активно се развива и усъвършенства. Психичното здраве е свързано с нашите чувства, мислене, емоции и настроения.

Защо трябва да говорим за депресията? Според СЗО депресията е «скрито заболяване» и засяга около 300 милиона души по целия свят. Това е водещата причина за увреждане в световен мащаб. Резистентната депресия, наричана още клинична депресия, е сериозно медицинско състояние, което може да засегне много области от живота. Това влияе върху настроението и поведението, както и върху различни физически функции, като апетит и сън. Резистентната депресия е едно от най-често срещаните психични заболявания в световен мащаб.

Депресията е често срещано психично разстройство, характеризиращо се с тъга, загуба на интерес или удоволствие, чувство за вина или ниско самочувствие, нарушен сън или апетит, чувство на умора и лоша концентрация. Депресията може да бъде дълготрайна или повтаряща се, което значително нарушава способността на индивида да функционира на работа или в училище или да се справя с ежедневието. В най-тежката си степен депресията може да доведе до самоубийство.

Депресията е два пъти по – често срещана сред жените, отколкото сред мъжете. Около 20 % от жените ще изпитат поне един епизод на депресия през целия си живот. Учените изследват много потенциални причини и допринасящи фактори за повишения риск на жените от депресия. Биологичните, хормоналните и психосоциалните фактори, уникални за жените, могат да бъдат асоциирани с по -високите нива на депресия при жените. Научни изследвания са показали, че хормоните влияят върху биохимичните процеси в мозъка, като влияят върху емоциите и настроението.

Повечето хора изпитват първия си епизод на депресия на възраст между 20 и 40 години. В действителност средната възраст на настъпване на депресия е в средата на 20-те години. Обезпокоителното е, че последните изследвания показват, че средната възраст на поява на депресия намалява с всяко поколение. Деца, юноши и хора в напреднала възраст показват забележителни симптоми на депресия и преживяват специфични стресови събития, които ги предразполагат към депресия.

10 октомври е Световен ден на психичното здраве. По данни на Световната федерация по психично здраве на всеки 40 секунди някъде по света човек се опитва да сложи край на живота си. Често това се дължи на нелекувана тежка депресия или друга психична болест, трудно справяне с житейските кризи и невъзможност за адаптиране към действителността. Пациентите с тежки и продължителни психични заболявания имат социални и когнитивни дефицити, които ги стигматизират в обществото – достига се до социално отхвърляне и липса на социална подкрепа.

 

Тази информация не трябва да бъде използвана за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Същата не е предназначена да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ