Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Болест на Гоше | Симптоми

Проявите на болестта на Гоше могат да варират значително при различните пациенти. Някои хора изпитват тежки симптоми на болестта на Гоше, докато други не проявяват никакви.

Най-честите симптоми на болестта на Гоше включват:

 • Подут корем поради увеличени слезка и черен дроб – когато клетките на Гоше се натрупат в слезката и/или черния дроб, тези органи се уголемяват, поради което коремът изглежда подут и е болезнен.
 • Лесна поява на синини и кървене в резултат на нисък брой на тромбоцитите – нормално функциониращият далак разрушава старите кръвни клетки. Слезката, увеличена при болестта на Гоше, разрушава кръвните клетки твърде бързо, включително тромбоцитите, които са отговорни за съсирването на кръвта. При по-малко тромбоцити пациентите с болест на Гоше могат да имат кървене (от носа, венците) и лесно образуване на синини. Ниските нива на тези кръвни клетки могат да доведат до по-сериозни кръвоизливи, особено при стоматологични интервенции, операции, травми, раждане и др.
 • Анемия (нисък брой червени кръвни клетки) – клетките на Гоше в костния мозък намаляват производството на кръвни клетки, а далакът бързо унищожава кръвните клетки, които тялото произвежда. По тези механизми намалява броят на червените кръвни клетки (еритроцити), чиято функция е да пренасят кислород до всички органи и системи в тялото. Анемия при тези пациенти може да се прояви и по други причини, освен намален брой еритроцити – например дефицит на желязо или витамин В12.
 • Умора – анемията причинява умора и е обичайно пациентите с болестта на Гоше да се чувстват уморени и отпаднали. Не всяка умора при болестта на Гоше се дължи на анемия; причините могат да са и от друго естество.
 • Болка в костите/лесни счупвания на костите (фрактури) – проблемите с костите са често срещани при хора с болест на Гоше. С ранно лечение е възможно трайните увреждания на костите и ставите да бъдат предотвратени или със значително забавена прогресия. Пациентите често изпитват болка в костите, включително тежки епизоди, наречени „костна криза“, в резултат на намален приток на кръв към костите. По-тежък симптом от страна на костите е костният инфаркт или аваскуларна некроза: Това състояние възниква, когато части от костта не получават достатъчно кислород, което води до увреда и загуба на костна тъкан. Костният инфаркт често води до нарушена функция на тазобедрените и раменните стави, тежък артрит и повишен риск от фрактури. Болестта на Гоше причинява загуба на калций и минерали в костите (остеопения и остеопороза) при мъже и жени от всички възрасти. Пушенето, прекомерната употреба на алкохол, липсата на физическа активност и някои лекарства могат да увеличат риска от остеопороза при пациенти с болест на Гоше. Остеопенията (загуба на костна маса) и остеопорозата намаляват здравината на костите, което увеличава риска от счупвания. Костни фрактури при пациенти с болест на Гоше могат да настъпят дори без травма.
 • Проблеми от страна на дихателната система – в някои случаи глюкоцереброзидът може да се натрупа в белите дробове, причинявайки респираторни симптоми.
 • Неврологични признаци – неврологични симптоми са налице само при пациенти с болест на Гоше тип 2 или тип 3. Тези признаци могат да бъдат тежки и да доведат до съществено намаляване на продължителността на живота. Неврологичните симптоми могат да включват абнормни движения на очните мускули, проблем с координацията, психологични проблеми, гърчове.

Изследванията показват, че пациентите с болестта на Гоше могат да бъдат изложени на повишен риск от развитие на други заболявания по-късно в живота, обикновено след 50-годишна възраст, като болест на Паркинсон, остеопороза, някои видове рак, включително рак на черния дроб, миелом, левкемия и лимфом.

Клиничната картина на болестта на Гоше има разнообразна симптоматика и тежест. По-долу е описана най-вероятната проява на различните симптоми според възрастта:

Новородени

 • Вродена ихтиоза
 • Органомегалия
 • Нарушено нормално развитие
 • Дисфункция на мозъчния ствол, апнея (спиране на дишането), затруднено отделяне на секрети, затруднено преглъщане
 • Хепатоспленомегалия
 • Хематологични аномалии (анемия, тромбоцитопения)

Първа година от живота

 • Забавяне на растежа и нарушено развитие
 • Затруднено хранене
 • Органомегалия
 • Анемия/тромбоцитопения
 • Нарушения вследствие прогресиращо засягане на мозъчния ствол –
 • Анормални очни движения
 • Гърчове
 • Сърдечна клапна стеноза

Детство

 • Органомегалия
 • Хематологични аномалии, включително случаи на кървене
 • Костни кризи (епизоди на силни болки в костите)
 • Увреждане на кости и скелет, в т.ч. загуба на костна плътност и възможни фрактури
 • Анормални очни движения
 • Умора

Юношество

 • Органомегалия
 • кървене
 • Забавен пубертет
 • Увреждане на кости и скелет, в т.ч. загуба на костна плътност и възможни фрактури
 • При жени – менорагия (обилна менструация)
 • Умора
 • Миоклонични епилептични пристъпи

Възрастни индивиди

 • Органомегалия
 • Повишен риск от злокачествени заболявания
 • Хематологични аномалии
 • Костни увреждания, особено остеопения

Напреднала възраст

 • Болест на Паркинсон/деменция
 • Органомегалия
 • Повишен риск от злокачествени заболявания
 • Хематологични аномалии
 • Костни увреждания, особено остеопения 

Ранното поставяне на диагнозата и навременното стартиране на терапия могат да забавят прогресията на болестта, като намаляват риска от необратимо увреждане на тъканите и органите. Проследяването на състоянието и провежданото лечение позволяват на много пациенти да живеят пълноценен и активен живот.

Симптоми според типа болест на Гоше

Болест на Гоше тип 1

В началото при пациентите с тип 1 на болестта на Гоше обикновено се проявяват  безболезнена спленомегалия, анемия и тромбоцитопения. Те могат също така да имат хронична умора, хепатомегалия (с или без анормални резултати от изследването на чернодробната функция), болка в костите или патологични фрактури и могат лесно да получат синини поради намаления брой тромбоцити. Често се наблюдават кървене от носа, синини или и двете.

При симптоматични пациенти спленомегалията прогресира и обемът на слезката може драстично да се увеличи.. В тези случаи децата могат да са с нисък ръст или със забавено начало на пубертета.

Повечето пациенти с болест на Гоше тип 1 са с рентгенологични данни за засягане на скелета. Клинично видимото костно засягане, което се среща при повече от 20% от пациентите с болестта на Гоше, може да се прояви като болка в костите или патологични фрактури. При пациенти със симптоматично костно заболяване могат да се развият лезии в дългите кости, ребрата и таза, а остеосклерозата или остеопенията могат да бъдат очевидни в ранна възраст. Костни кризи със силна болка и подуване могат да възникнат при индивиди с болест на Гоше тип 1 и често се грешат с други прояви на костно засягане, докато не станат очевидни други симптоми.

Понякога пациенти с болест на Гоше тип 1 развиват белодробно засягане, паркинсонизъм, множествен миелом или портална хипертония.

Пациентите с по-леки прояви на болестта на Гоше се диагностицират по-късно в живота по време на прегледи за хематологични или скелетни проблеми или се установява, че имат спленомегалия по време на рутинни прегледи. Някои пациенти са асимптоматични и диагнозата се поставя случайно след оценка за други медицински проблеми или поради засегнатите членове на семейството.

Болест на Гоше тип 2

Заболяването тип 2 е рядко и се характеризира с бърз невродегенеративен ход с тежко засягане на вътрешни органи и смърт обикновено през първите 2 години от живота.

При пациентите с този тип могат да се проявят при раждането или в ранна детска възраст повишен тонус, гърчове, кривогледство и увеличени черен дроб и далак. Увреждане на повърхностните слоеве на кожата, което се установява с кожна биопсия, наблюдавано при находки от кожна биопсия, може да възникне преди появата на неврологични симптоми, но това невинаги може да бъде клинично очевидно.

Забавяне на растежа, затруднено преглъщане, невъзможност за движение на очите в желаната посока, хепатоспленомегалия и шумно дишане поради ларингоспазъм са типични при бебета с тип 2 на заболяването.

Прогресивната психомоторна дегенерация и засягането на мозъчния ствол води до смърт, обикновено причинена от аспирация и респираторна дисфункция.

Тежката неонатална форма може да се прояви с фетален хидропс, вродена ихтиоза или и двете. Често майката има анамнеза за спонтанни аборти без установена причина.

Болест на Гоше тип 3

Тази форма на болестта на Гоше варира в широки граници и може да се появи в бебешка или в детска възраст.

В допълнение към органомегалията и засягането на костите, пациентите с тип 3 имат неврологично засягане.

Окуломоторната находка често е единствената неврологична проява, която може да бъде фина и да се развие едва по-късно в детството. Някои пациенти развиват миоклонична епилепсия, проявяват затруднения в ученето или развиват деменция.

Една рядка подгрупа от пациенти с болест на Гоше тип 3 се представя с окуломоторни находки, калцификации на митралната и аортната клапа и непрозрачност на роговицата. Фенотипът е свързан с хомозиготност за мутантния алел D409H.

Друга рядка подгрупа пациенти с болест на Гоше тип 3 е генетичен изолат от регион Norrbottnian в Швеция, хомозиготен за мутацията L444P. Тези пациенти се проявяват в ранна детска възраст с висцерално и скелетно засягане и окуломоторни аномалии, и могат да развият гърчове, когнитивни увреждания и деменция.

Някои специфични затруднения в ученето са често срещани при деца с болест на Гоше тип 3.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ