Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

XLH – информационно видео

XLH (Х-свързана хипофосфатемия) e рядко, наследствено, прогресиращо скелетно-мускулно заболяване с инвалидизиращи симптоми.

Животът с XLH е предизвикателен физически и психологически, а знанието, че може да бъде унаследено от децата на пациентите е силен стимул да се изследва и проследи в семейството възможно най-рано.

Как да разпознеш XLH? Към какъв специалист да се обърнеш при съмнение за болестта? Научи за по-малко от минута от видеото, което се излъчва и на екраните в столичното Метро.

В кампанията си „Невидимият град“, Асоциация „Грижа за пациента“, с подкрепата на Националния алианс на хора с редки болести (НАХРБ) и Портал на пациента, насочва вниманието към хората с редки заболявания и техните ежедневни предизвикателства, давайки иформация как можем да помогнем за подобряване на качеството им на живот, като оптимизираме достъпа им до навременна диагностика.

Проверена, актуална и полезна информация за XLH тук>

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ