Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Прогресивна фамилна интрахепатална холестаза (PFIC) | Честота

С напредъка на медицината, както в молекулярните, така и в генетичните изследвания, заболяването се диагностицира все по-успешно. Точната честота на PFIC не е известна, но заболяването се счита за рядко с приблизителна честота от 1:50 000 до 1:100 000 раждания.

Мъжкият и женският пол са еднакво засегнати.Въпреки че заболяването често се диагностицира при деца, в някои случаи може да остане недиагностицирано дори до зряла възраст.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ