Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Прогресивна фамилна интрахепатална холестаза (PFIC) | Източници

1. PFIC Advocacy & Research Network Inc. PFIC. https://www.pfic.org/the-disease/. Accessed September, 2023; 2. Davit-Spraul A, et al. Orphanet J Rare Dis. 2009;4:1; 3. Bull LN and Thompson RJ. Clin Liv Dis. 2018;22:657-669; 4. Wu S-H, et al. Hepatology. 2019;70:2221-2224; 5. Maddirevula S, et al. Genet Med. 2019;21:1164-1172.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559317/

https://emedicine.medscape.com/article/932794-overview

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2647530/

https://www.cincinnatichildrens.org/health/p/pfichttps://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_familial_intrahepatic_cholestasis

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ