Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Доц. д-р Марин Атанасов: В първите фази на диабетна ретинопатия реално няма промени в зрението. Това заболяване засяга кръвоснабдяването на окото

– Доц. Атанасов, кои са очните заболявания, които водят до обратима слепота?

– Пример за обратима слепота е старческата катаракта или перде, която може да се отстрани с операция и зрението да се възстанови. Но нашата информационна кампания е посветена на голяма група от заболявания, които водят до необратима слепота. Някои от тях са свързани с възрастта, а други – със заболявания като диабета. Между 7 и 8% от българското население е с диабет, като една трета от тези хора развиват признаци на диабетна ретинопатия. Това заболяване засяга кръвоснабдяването на окото. Дори най-малкото кръвоизливче и оток от повишената съдова пропускливост в този деликатен орган може да предизвика много тежки увреждания. Затова нашите усилия са насочени към рисковата група от пациенти със захарен диабет или с фамилна обремененост за диабет. Те трябва да минават през задълбочен очен преглед, чрез който да се открият най-ранните признаци на диабетна ретинопатия в нейната непролиферативна фаза. Тогава една адекватна лазер терапия може да профилактира състоянието, за да не настъпи по-тежката – пролиферативна форма на диабетна ретинопатия.

Диабетният макулен едем е другото заболяване, което търсим дори при млади и активни хора с диабет, които са постигнали добър гликемичен контрол и нямат тежките признаци на диабетна ретинопатия като кръвоизливи и неоваскуларизация. Макулният едем се получава вследствие променената съдова пропускливост и представлява засягане на централната част на ретината, която отговаря за най-финото зрение, за четенето, за разпознаването на лица и на обекти, за цветоусещането.

– Какво е лечението на заболявания на макулата, свързани с диабета?

– Доскоро основният метод за повлияване зрението на тези пациенти беше лазерната коагулация. Тя може да спре процеса, ноq за съжаление, няма как да върне зрението обратно. Но вече разполагаме с медикаментозна терапия, при която можем да очакваме и подобрение на зрението на тези пациенти, ако бъдат открити навреме. Така че ранното откриване на промените в очите, настъпили вследствие на диабет, е от изключителна важност.

– Как би могло на практика да се случи ранното откриване на диабетна непролиферативна ретинопатия и диабетен макулен едем?

– Първо, да има голяма обществена информираност по проблема, особено сред контингента на хората с диабет. Те имат свои пациентски организации, по линията на които върви доста добра информираност, особено сред младите. Те имат отличен опит в дозирането на инсулина според хранителния режим. Наша задача е да ги научим по същия ефективен начин да проследяват своето зрение.

В първите фази на диабетна ретинопатия реално няма промени в зрението. Затова всеки пациент с диабет, който няма проблем със зрението, се налага да прави профилактичен преглед.

– А тези, които не знаят, че имат диабет, как ще привлечете на преглед?

– Всеизвестни са рисковите фактори за диабет – наследственост, повишен индекс на телесна маса, артериална хипертония, дислипидемия, неадекватен хранителен режим. Редно е всеки човек, който има някой от тези рискови фактори, да направи скрининг за диабет. Има и безплатни програми за такъв скрининг.

Не искам да се връщаме във времето на ХIХ и началото на ХХ век, когато диабетът често е бил откриван от офталмолога по кръвоизливите в очното дъно.

Нашето послание е всеки човек с диабет да бъде преглеждан от офталмолог минимум веднъж годишно, дори да няма оплаквания. Ако вече има оплаквания, незабавно да отиде на преглед.

Автор: в- к Доктор, Мара Калчева, 09.12.2019 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ