Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

ПРОГРАМА ЗА СКРИНИНГ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ, СТРАДАЩИ ОТ МУКОПОЛИЗАХАРИДОЗА ТИП 2 (Синдром на Хънтър)