Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!

Множествена склероза | Диагностика (Генетика)

Няма специфично изследване за диагностициране на множествена склероза.

Диагнозата „множествена склероза“ често се основава на изключването на други състояния, които могат да доведат до подобна симптоматика.След внимателно снета анамнеза и проведен преглед, лекарят (специалист по неврология) може да назначи:

 

  • Кръвни тестове, за да се изключат други заболявания със сходни симптоми.
  • Лумбална пункция, при която се взема малка проба от гръбначномозъчната течност (ликвор) за изследване. Тази проба може да покаже аномалии в антителата, които са свързани с МС. Също може да помогне да се изключат инфекции и други състояния със симптоми, подобни на тези при МС.
  • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) за идентифициране на мозъчни лезии на МС (плаки). Възможно е да се извърши с контрастно вещество.

  • Изследване, при което се записват електрическите сигнали, произведени от нервната система в отговор на стимули. То може да използва визуални стимули или електрически стимули. Благодарение на електроди се измерва колко бързо информацията се движи по нервните пътища.

 

При повечето хора с пристъпно-ремитираща МС диагнозата е сравнително ясна и се основава на модел на симптоми, съответстващи на заболяването и потвърдени чрез образно изследване на централната нервна система, като например ядрено-магнитен резонанс.

 

Диагностицирането на МС може да бъде по-трудно при лица с необичайни симптоми или прогресиращи заболявания.