Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Терапевтична област

Рак на шийката на матката | Източници

https://www.cancer.net/cancer-types/cervical-cancer/introduction https://www.cancer.org.au/cancer-information/types-of-cancer/cervical-cancer https://www.cancer.gov/types/cervical https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervical-cancer/symptoms-causes/syc-20352501 https://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/index.htm https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer https://en.wikipedia.org/wiki/Cervical_cancer https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12216-cervical-cancer https://www.webmd.com/cancer/cervical-cancer/cervical-cancer https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine-for-hpv.html https://en.wikipedia.org/wiki/HPV_vaccine https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-vaccine-fact-sheet

Виж повече »

Терапевтична област

Железен дефицит | Източници

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/iron https://healthify.nz/health-a-z/i/iron-deficiency/ https://ashpublications.org/blood/article/133/1/30/6613/Iron-deficiency https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_deficiency https://www.verywellhealth.com/iron-deficiency-signs-and-symptoms-2507719 https://www.medicalnewstoday.com/articles/324397#symptoms https://www.healthdirect.gov.au/iron-deficiency https://www.hematology.org/education/patients/anemia/iron-deficiency

Виж повече »
Терапевтична област

Х-свързана хипофосфатемия | Източници

Ruppe MD. X-Linked Hypophosphatemia. 2012 Feb 9 . In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® . Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2019.; Orphanet. X-Linked Hypophosphatemia. Available from: www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=11911&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=X-linked-hypophosphatemia&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=X-linked-hypophosphatemia; Beck-Nielsen SS, Mughal Z, Haffner D, et al. FGF23 and its role in X-linked hypophosphatemia-related morbidity. Orphanet J Rare Dis. 2019 Feb 26;14(1):58.; Rothenbuhler A, Schnabel D,

Виж повече »
Терапевтична област

Прогресивна фамилна интрахепатална холестаза (PFIC) | Източници

1. PFIC Advocacy & Research Network Inc. PFIC. https://www.pfic.org/the-disease/. Accessed September, 2023; 2. Davit-Spraul A, et al. Orphanet J Rare Dis. 2009;4:1; 3. Bull LN and Thompson RJ. Clin Liv Dis. 2018;22:657-669; 4. Wu S-H, et al. Hepatology. 2019;70:2221-2224; 5. Maddirevula S, et al. Genet Med. 2019;21:1164-1172. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559317/ https://emedicine.medscape.com/article/932794-overview https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2647530/ https://www.cincinnatichildrens.org/health/p/pfichttps://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_familial_intrahepatic_cholestasis

Виж повече »
Терапевтична област

Болест на Гоше | Източници

https://www.gaucherdisease.org/ https://medlineplus.gov/genetics/condition/gaucher-disease/ https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/gaucher-disease https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=GB&Expert=355 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gauchers-disease/symptoms-causes/syc-20355546 https://rarediseases.org/rare-diseases/gaucher-disease/ https://en.wikipedia.org/wiki/Gaucher%27s_disease https://emedicine.medscape.com/article/944157-overview?form=fpf

Виж повече »
Терапевтична област

Болест на Фабри | Източници

По темите в раздел Редки болести, Болест на Фабри са използвани материали от следните източници: https://www.medicinenet.comhttps://en.wikipedia.orghttps://ghr.nlm.nih.govhttps://www.webmd.comhttps://www.fabrydisease.org Тази информация не трябва да бъде използвана за поставяне на диагноза или лечение на здравословен проблем или заболяване. Същата не е предназначена да замести консултация с лекар. При нужда от съвет, моля консултирайте се с Вашия лекуващ лекар.

Виж повече »
Терапевтична област

Атопичен дерматит | Източници

Източници https://nationaleczema.org/eczema/types-of-eczema/atopic-dermatitis/ https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/eczema-atopic-dermatitis https://www.aad.org/public/diseases/eczema/types/atopic-dermatitis https://emedicine.medscape.com/article/1049085-overview https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atopic-dermatitis-eczema/symptoms-causes/syc-20353273 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1323893016301599?via%3Dihub https://www.uofmhealth.org/health-library/hw216104#hw216107 https://link.springer.com/article/10.1007/s13555-018-0258-x https://www.niams.nih.gov/health-topics/atopic-dermatitis https://www.efanet.org/images/2018/EN_-_Itching_for_life_Quality_of_Life_and_costs_for_people_with_severe_atopic_eczema_in_Europe_.pdf

Виж повече »
Терапевтична област

Депресия | Източници

По темите в раздел Психично здраве, Депресия са използвани материали от следните източници: Viber чатбот Живей, не стрдай https://www.framar.bg/  

Виж повече »
Терапевтична област

Хемофилия | Източници

Д-р Атанас Банчев, дм, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, София, България Хемофилия - съвременни и бъдещи терапии (PDF) www.hemo-bg.org Източници снимки: www.raredis.org www.livescience.com www.medicalnewstoday.com/
Виж повече »