Портал на Пациента

НЕ СИ САМ!
Терапевтична област

Рак на шийката на матката | Видове

Ракътна шийката на матката може да се формира на повърхността на шийката на матката, която се вижда във влагалището, наречена екзоцервикс, или в канала, преминаващ от влагалището към матката, наречен ендоцервикс. Ракът на шийката на матката се класифицира на: Смесен карцином – има характеристики на другите два типа.

Виж повече »

Терапевтична област

Дефицит на кисела сфингомиелиназа (ДКСМ) | Видове

Дефицитът на кисела сфингомиелиназа се класифицира на 3 вида въз основа на времето за поява на симптомите, засегнатите органи/системи, тежестта на проявите, прогресията и пр.   Тип А Тип А/В Тип В (най-чест*) Поява на симптомите Много ранна детска възраст (кърмачета) Детска и ранна детска възраст От ранна детска възраст до зряла възраст Засегнати органи/системи Засегнати са много органи, включително

Виж повече »
Терапевтична област

Болест на Гоше | Видове

Неврологичното засягане играе ключова роля в прогнозата и продължителността на живота на пациентите с болест на Гоше. Болестта на Гоше се класифицира на: Болестта на Гоше тип 1 е най-честата форма на заболяването в Европа и Съединените Американски Щати, особено сред евреите Ашкенази (от източноевропейски произход). Заболяването може да варира от леко до тежко при различните пациенти. Симптомите може да

Виж повече »
Терапевтична област

Лимфом на Ходжкин | Видове

Съществуват различни видове лимфоми на Ходжкин. Диагнозата се основава на видовете клетки, участващи в заболяването, и тяхното поведение. Типът лимфом, с който пациентът е диагностициран, определя възможностите за лечение. Класически вид: Повечето хора с диагноза Ходжкинов лимфом имат класическия вид Ходжкинов лимфом. При класическия лимфом на Ходжкин анормалната клетка се нарича клетка на
Виж повече »
Терапевтична област

Предсърдно мъждене | Видове

Симптомите при различните видове предсърдно мъждене обикновено са едни и същи. Въпреки това продължителността на аритмията и основната причина за състоянието стоят в основата на класификацията на предсърдното мъждене. Класификацията на предсърдното мъждене започва с разграничаване на първи откриваем епизод, независимо дали е симптоматичен или самоограничаващ се. Американския колеж по кардиология / Американската кардиологична асоциация препоръчват разграничаване
Виж повече »